In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester... (Foto: )

In gesprek met de burgemeester - 12 juni 2019

  Column

Veteranendag Doetinchem

Burgemeester, binnenkort vindt de jaarlijkse Veteranendag plaats. Op zaterdag 29 juni in Den Haag en op 15 juni in Doetinchem. Defensie speelt hierbij een rol. Wat is de rol van de gemeente met betrekking tot de veteranen?
"De Veteranendag in de huidige vorm bestaat sinds 2005 met daarin een rol voor de gemeenten. Iedere gemeente doet het op zijn eigen manier. Als gemeente staan we stil bij de rol die de veteranen in de wereld gespeeld hebben en nog steeds spelen."

Wie zijn veteraan en hoeveel hebben we er in Doetinchem?
"Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Daartoe worden overeenkomstige situaties zoals vredesmissies gerekend. Er zijn veel veteranen, ook in onze gemeente. Op de dag zelf zijn er zo'n 50 à 60, maar in werkelijkheid hebben we het over honderden. Niet iedere veteraan heeft er behoefte aan om actief mee te doen. Wat je wel ziet is dat de belangstelling stijgt. Vooral bij de ouderen is dat het geval. Met name bij de categorie Oud-Indiëgangers is sprake van een hoog reüniegehalte. Wat mij betreft mogen er nog wat meer jongeren deelnemen aan de activiteiten van de veteranen. In Doetinchem hebben we de Stichting Veteranen Oost-Nederland met een eigen honk dat door de gemeente aan hen is overgedragen. Oud-burgemeester Herman Kaiser heeft zich daar destijds sterk voor gemaakt. Ze organiseren van alles voor elkaar en maken zich ook maatschappelijk nuttig."

Wat is de maatschappelijke betekenis van de veteranenorganisatie en de Veteranendag?
"De samenleving dient zich te realiseren wat de veteranen in hun actieve diensttijd voor Nederland gedaan hebben en welke risico's ze daarbij hebben gelopen. Wij willen dat lokaal een gezicht geven. We hebben het over een grote groep mensen; in ieder straat of wijk woont wel een veteraan."

Als het over veteranen gaat dan denkt men vaak aan oud-militairen met een posttraumatische stressstoornis. Is dat een probleem waar veel veteranen mee te maken hebben?
"Als je uitgezonden wordt naar een gebied waar oorlogshandelingen plaatsvinden loop je allemaal wel iets op. Er zijn mensen die daar een trauma aan hebben overgehouden. Nu wordt daar aandacht aan gegeven. Vroeger was dat niet het geval. Als we het over de oud-Indiëgangers hebben dan noemen we dat soms 'De stille generatie'. Bij terugkeer in Nederland kwamen ze van de boot en konden meteen aan het werk. Ze werden echt niet op de kade met gejuich verwelkomd. We hebben het over mensen die nu rond de negentig jaar oud zijn. Van de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog hadden we er tot voor kort nog maar twee. Bill Cole is intussen overleden."

Na de politionele acties in Indonesië gingen meer dan 100.000 Nederlandse militairen die daar gediend hadden terug naar Nederland. De ontvangst hier was tamelijk kil. Hoe is de houding van de Nederlandse burgers ten opzichte van oud-militairen nu?
"Er is nu ongetwijfeld meer begrip dan vroeger. Het huidige beroepspersoneel van de krijgsmacht moet er rekening mee houden dat ze uitgezonden kunnen worden naar een gebied waar oorlogshandelingen plaats vinden. In principe is dat dus iedereen die bij Defensie in dienst is. Voor hen en voor de oudgedienden is er de Veteranendag, maar ook voor de partners en andere achtergeblevenen. Het is echt een gezamenlijke bijeenkomst."

Wat doet uzelf op 15 juni voor de veteranen?
"Op 15 juni ben ik gastheer namens het gemeentebestuur en de inwoners. Er is een kort moment bij het Indiëmonument in het Mark Tennantplantsoen en later een ontvangst in het gemeentehuis. Voor het volledige programma van de dag verwijs ik naar www.svon.nl."

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten