Stad Doetinchem bestrijkt zowel online als met de papieren editie (in een oplage van 27.400 exemplaren het gebied Doetinchem, IJzevoorde, Langerak, Wijnbergen, Gaanderen, Nieuw-Wehl en Wehl.


Redactie
redactie@staddoetinchem.nl
tel. (0544) 80 10 20
Kopij aanleveren tot uiterlijk maandag 12.00 uur

Henk Klein Holte (coördinator)
tel. (0544) 80 10 23
henk.klein.holte@achterhoeknieuws.nl

Twitter: @StadDoetinchem
Facebook: StadDoetinchem


Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
www.achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1, sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.