Familie Von Doetinchem na 750 jaar terug in stad van herkomst

Een aantal van de leden van de familie Von Doetinchem de Rande op de trap in de hal van het stadhuis van Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg
Een aantal van de leden van de familie Von Doetinchem de Rande op de trap in de hal van het stadhuis van Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg (Foto: )

DOETINCHEM - Op vrijdag 4 oktober verzamelde zich een bijzonder gezelschap van ruim veertig personen in het stadhuis. Hun doel was het bezoeken van de stad waar hun wortels liggen als onderdeel van een tweedaagse familiereünie. Er zullen niet veel families zijn die hun stamboom aantoonbaar ruim 750 jaar kunnen terug volgen naar de stad waaraan ze hun naam ontlenen. De Von Doetinchems werden toegesproken door burgemeester Mark Boumans.

Door Bert Vinkenborg

De familiegeschiedenis begint in de twaalfde eeuw toen in 1179 twee Van Doetinchems vermeld worden als mede-stichters van het klooster Bethlehem bij Gaanderen waarvoor zij in het jaar 1200 een deel van de markegronden schenken. Volgens de overlevering nam een ander lid van de familie tussen 1145 en 1149 zelfs deel aan de tweede kruistocht naar het Heilige Land. Hij kwam blijkbaar ook weer terug waardoor de familie voor uitsterven werd behoed. In de dertiende eeuw begint de officiële stamboom die tot de dag van vandaag doorloopt. De van Doetinchems woonden in wat tegenwoordig de Boliestraat is. Later in de dertiende eeuw vertrokken ze naar Deventer waar ze aanzienlijke functies in het burgerbestuur van de stad bekleedden.
De huidige tak van de familie heet voluit Von Doetinchem de Rande en is genoemd naar de havezathe Rande bij Deventer die in de tweede helft van de zestiende eeuw door Willem van Doetinchem gebouwd wordt. Een van de Van Doetinchems keert eind zeventiende eeuw terug naar onze streek en huwt een dochter van Bentinck, heer van Wehl, die op het riddergoed de Kemnade bij Wijnbergen woont. Op 16 januari 1715 overlijdt Willem Frans van Doetinchem de Rande op de Kemnade.
Als eind achttiende eeuw de laatste Van Doetinchems Nederland verlaten om naar Duitsland te vertrekken verandert ook het voorvoegsel van hun familienaam; van wordt von.
De huidige familienaam Von Doetinchem de Rande wordt in de eerste eeuwen verschillend geschreven en varieert van Doetecom, Deutecum, Duttencheim tot de huidige schrijfwijze Doetinchem die vanaf de vijftiende eeuw onveranderd wordt gebruikt.
De Von Doetinchems behoren tot de zogenoemde niet-titulaire adel en worden vermeld in de Almanach de Gotha, de Duitse tegenhanger van het Nederland's adelsboek, het 'Rode boekje'. Tegenwoordig zijn er nog maar enkele families die de naam Von Doetinchem de Rande dragen. Een niet onaanzienlijk aantal van hen was begin oktober in het stadhuis om, vaak voor het eerst, kennis te maken met de stad van hun voorvaderen.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten