Groot feest! Niels Scheers (Stokkum) snijdt de taart. Wilfried Lubbers (Zeddam/St. Joris), Jos Marissink (MvR), Alex Knippers (VVL), Willie-Jan Thomassen (St. Joris), Ingo Nieling (Zeddam) en Alex Knippers (VVL) kijken toe. Foto: Susan Wiendels
Groot feest! Niels Scheers (Stokkum) snijdt de taart. Wilfried Lubbers (Zeddam/St. Joris), Jos Marissink (MvR), Alex Knippers (VVL), Willie-Jan Thomassen (St. Joris), Ingo Nieling (Zeddam) en Alex Knippers (VVL) kijken toe. Foto: Susan Wiendels

Bijna 1,5 miljoen euro voor twee sportparken

Investering maakt stap van vijf naar twee voetbalclubs mogelijk

Door Susan Wiendels

's-HEERENBERG – Gemeente Montferland trekt bijna 1,5 miljoen euro uit voor het opknappen van sportparken De Padevoort in Zeddam en De Boshoek in 's-Heerenberg. Daarmee maakt de gemeente de stap van vijf naar twee voetbalverenigingen mogelijk. In maart beslist de raad over dit plan van het college.

VV Zeddam en St. Joris uit Braamt samen één onder de naam VV Montferland met als thuisbasis De Padevoort en groen, rood en zwart als clubkleuren. VVL, Stokkum en MvR als één club verder op de velden van de Boshoek onder een compleet nieuwe naam en nieuwe clubkleuren. Het voetballandschap in Montferland ziet er met ingang van het seizoen 2019-2020 behoorlijk anders uit. Het verdwijnen van de naam MvR was wel 'een dingetje' tijdens de fusiebesprekingen. Voorzitter Jos Marissink: "Daar zit een geschiedenis achter. Kapelaan Marinus van Rooijen stimuleerde de deelname aan sport en voetbal in het bijzonder. Hij stierf in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp, nadat hij een -volgens de Duitse bezetter- vijandelijke brief zou hebben verspreid. En dan hebben wij nu het lef om af te stappen van die vernoeming. Maar we hebben uitgelegd dat het sportpark straks Marinus van Rooijen gaat heten. En stel dat hij nu hier had rondgelopen, dan had hij ook voor de fusie gekozen, hij was altijd diegene die eenheid predikte. Hij had zijn zegen zeker wel gegeven."
Twee jaar duurden de fusiebesprekingen tussen MvR, Stokkum en VVL. Dat kostte wel wat zweetdruppels. Marissink was zelfs bang voor een Brexit-scenario. "Dan zul je zien dat diegenen die voor zijn het wel best vinden en alleen de tegenstemmers komen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Vanuit de drie verenigingen kwamen bijna vijfhonderd mensen op de stemming af, 92% was voor." Hij neemt zijn petje af voor VVL en Stokkum. "Deze beslissing betekent dat ze de poort van hun sportpark op slot moeten draaien. Dat is nogal wat."

Moed en lef
Montferland faciliteerde de twee fusieprocessen met onderzoeken. De uitkomsten leidden tot de nodige discussies tussen de clubs en de gemeente. Het was soms hollen, dan weer stilstaan. Tussen verwachtingen en realiteit lag soms een groot gebied. De grote vraag: wie is verantwoordelijk voor de financiële consequenties, de verenigingen of de gemeente? Wethouder Ruth Mijnen deed de onderhandelingen met St. Joris en Zeddam, haar collega Martin Som met MvR, VVL en Stokkum. "Vanwege mijn betrokkenheid bij MvR." Ze wil benadrukken dat het initiatief voor de fusie trajecten echt bij de verenigingen heeft gelegen. "Zij hebben nagedacht over de toekomst. Het vergt echt veel moed en lef om deze stappen in je dorp te maken. Zeker in Braamt, Stokkum en Lengel. Daarmee verdwijnt wel het voetbal uit je dorp. Als gemeente hebben wij baat bij krachtige verenigingen. Wij zijn ervan overtuigd dat door deze concentratie de kwaliteit hoger wordt. Voor alle kinderen uit Zeddam, Stokkum, Lengel, Braamt en 's-Heerenberg is het straks mogelijk om op een prachtig sportpark te voetballen."
Op de Boshoek, straks het Marinus van Rooijensportpark, voetballen straks zo'n duizend leden. Een simpele optelsom van het totaal aantal leden van de drie clubs: 650 van MvR, 200 van Stokkum en 200 van VVL. Stokkum-voorzitter Niels Scheers: "Als er tenminste geen kikkers uit de emmer springen, maar dat verwacht ik niet." De gemeente investeert ruim een miljoen in een nieuw kunstgrasveld, vier extra kleedkamers, aanpassingen van de verhardingen, fietsenstalling, hekwerken, parkeervoorziening en verlichting. Ruth Mijnen: "We hebben gekeken naar wat er minimaal nodig moet zijn om bij aanvang van komend voetbalseizoen daar te kunnen spelen." Dat is kort dag, maar haalbaar volgens de wethouder. Haast is geboden, mede omdat MvR nu al kampt met een beperkte capaciteit. "Er zijn nog wel wat eindjes open, maar wij zijn vol vertrouwen dat we daar uitkomen", aldus Mijnen. "Zo moeten we nog gaan praten met omwonenden. De parken krijgen in één keer meer leden, dan zullen er ook meer verkeersbewegingen zijn. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid voor veilige fietsroutes naar de parken toe, de parkeerdruk neemt toe, we moeten kijken hoe we dat gaan oplossen."

Flinke aderlating
Zeddam en St. Joris stonden in de afgelopen drie jaar al samen aan de aftrap onder de naam 'Samenwerking Voetbal VV Zeddam/St. Joris. En de jeugd speelde vanaf het seizoen 2013-2014 al samen. Afwisselend op de sportparken in Braamt en Zeddam. Als het samenwerkingsverband is omgezet in een fusie, verdwijnt sportpark Gerrit Dieker voor altijd in de geschiedenisboeken. Een flinke aderlating voor Braamt beseft Wilfried Lubbers, voorzitter van Samenwerking Voetbal VV Zeddam/St. Joris. Maar ook hij weet als geen ander dat het koste wat het kost tradities en accommodaties in stand houden met steeds minder leden gekkenwerk is. Hij loofde Ruth Mijnen: "Vanaf het eerste moment waren de gesprekken zeer constructief. We waren het niet altijd met elkaar eens, maar er was altijd een blik gericht op de toekomst. Wij hebben ook altijd gezegd dat het niet om ons gaat, maar om de generaties die na ons komen. Natuurlijk zijn er op onderdelen nog wat puntjes die aandacht verdienen zoals verkeersveiligheid. Maar met deze plannen kunnen we echt verder. VV Montferland is een warme vereniging, waar meer wordt gedaan dan alleen gevoetbald. De kernen Braamt en Zeddam zijn dichter bij elkaar gekomen, er ontstaan vriendschappen voor het leven, carnavalsgroepen. De meest cruciale stap in het traject was om de mensen uit Braamt mee te krijgen naar Zeddam. Want Braamt is heel veel kwijtgeraakt in de afgelopen jaren. Dat gaat mij als Zeddammer ook aan het hart."

Om de permanente van St. Joris naar Zeddam mogelijk te maken, investeert de gemeente in een half kunstgrasveld waarop getraind kan worden, één extra kleedkamer en een aanpassing van de verlichting, kosten ruim vier ton. Daarnaast wil Ruth Mijnen nog in gesprek met Braamt, Stokkum en Lengel. "In die drie kernen verdwijnt wel een plek van sociale ontmoeting. Daar moet iets voor in de plaats komen, sport voor sport. Dan moet je denken aan een kleine sportplek als een trapveldje. En we gaan bekijken of we de kantines en kleedruimten kunnen gebruiken bij dorpsvernieuwingsplannen." Tegenover de investeringen van bijna 1,5 miljoen euro staan inkomsten voor de gemeente. Het onderhoud van drie accommodaties vervalt en wie weet kunnen er straks woningen op de vrijkomende velden worden gebouwd.
Wilfried Lubbers had het laatste woord: "Dan heb ik nog een nieuwtje. De jeugdteams van Den Dam komen met ingang van het nieuwe seizoen ook naar VV Montferland toe."

Meer berichten