broeder Thomas Quartier. Foto: Ted van Aanholt
broeder Thomas Quartier. Foto: Ted van Aanholt (Foto: Ted van Aanholt)

'Bezinnen op geloof past in deze tijd'

SILVOLDE - Met alle commotie rondom de Nashville-verklaring krijgt de al eerder geplande informatiebijeenkomst in de Mauritiuskerk in Silvolde een extra waardevol karakter. Maandagavond 21 januari houdt de geloofsgemeenschap Mauritius een avond waarin Broeder Thomas Quartier van de Sint Willibrords abdij De Slangenburg een inleiding houdt over 'geloven in deze tijd.'

Door Walter Hobelman

Broeder Thomas is als monnik verbonden aan de abdij. De energieke monnik heeft een bijzonder eerlijke kijk op 'geloven' en durft het gesprek over de zin van geloven aan te gaan. "Niet om mijn gelijk te halen of zo, daar gaat het helemaal niet om. Een monnik weet het ook niet allemaal, zeg ik vaak", aldus Thomas, die formeel Prof. Dr. Thomas Quartier heet. Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar aan de KU Leuven.
Broeder Thomas is blij met de uitnodiging van de geloofsgemeenschap Mauritius. Sinds de Mauritiuskerk is onttrokken aan de eredienst wordt er elke eerste zondag van de maand een lekenviering gehouden waardoor de Silvoldse geloofsgemeenschap met elkaar verbonden blijft. De vieringen worden goed bezocht en de wens om een avond met elkaar over geloof gerelateerde thema's te praten leidde tot de komen de informatiebijeenkomst waarbij iedereen van harte welkom is. Joop Kraan en Gerard Mientjes zochten contact met broeder Thomas die in de uitnodiging een mooie kans ziet om zijn passie inhoud te geven.
"We hebben broeder Thomas uitgenodigd om in de Mauritiuskerk een inleiding te houden over geloven in deze tijd. Een tijd die alom beheerst wordt door wetenschap en techniek. Maar ook door de tijdgeest van secularisering, individualisering en marktdenken, dreigt het geloof meer en meer uit het zicht te verdwijnen en overbodig lijkt te worden", aldus Joop Kraan. "We hebben hem gevraagd om vanuit zijn kennis en achtergrond de aanwezigen die met deze vraag worstelen, die avond te inspireren, om op basis van een christelijke levensovertuiging in deze zoektocht een weg te vinden om te kunnen navigeren in ons dagelijks handelen."
"Ik ben voor de Sint Willibrordsabdij een soort minister van buitenlandse zaken of ambassadeur", legt broeder Thomas uit. "Met het verdwijnen van kerken in de regio ontstaat er behoefte aan een plaats waar men in rust en stilte tijd kan nemen om te bezinnen. Het is mooi dat dit hier in Silvolde zo enthousiast is opgepakt en wordt gewaardeerd."
De monnik, die een groot fan en kenner van Bob Dylan is en zelf mondharmonica speelt, vertelt waar het op 21 januari over gaat in zijn inleiding. "Kort gezegd gaat het over het belang van de vorming van kiemcellen, zoals dat hier in Silvolde nu gebeurt. Een kiemcel is het begin van leven. Een dergelijke kiemcel vormt op den duur een kerngemeenschap in de samenleving met een culturele functie naast de religieuze zoektocht waar veel mensen mee bezig zijn."
Ook die zoektocht is onderdeel van de avond. "God is het open einde van ons zoeken", meent broeder Thomas. "Veel mensen zijn op zoek naar God. Alles begint bij dat zoeken. Ik ben er van overtuigd dat mensen die oprecht op zoek zijn uiteindelijk bij God uitkomen. Benedictus zegt: God is iets wat je moet zoeken, niet vinden. Hooguit vindt God jou. Het belangrijkste is het zoeken."
Broeder Thomas, geboren in 1972, besloot op 40-jarige leeftijd toe te treden tot het klooster na eerst een tijd als 'oblaat' aan de abdij verbonden te zijn geweest. (Oblaten beloven het leven van Christus na te volgen met de Regel van Benedictus als richtsnoer. Ze zijn veel meer dan 'vrienden of vriendinnen van het klooster' maar zijn geen monnik. Monniken en oblaten delen hetzelfde doel: ze zoeken God, WH.)

De avond op 21 januari begint om 19.30 uur in de Mauritiuskerk in Silvolde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Meer berichten