In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 17 januari 2019

Doetinchem zoekt samenwerking over de grens

Door Bert Vinkenborg

Burgemeester, in uw nieuwjaarstoespraak noemde u onder meer het toetreden van Doetinchem tot de Euregio Rijn-Waal. Waar staat deze organisatie precies voor?
"Na de tweede wereldoorlog zijn een aantal Euregio 's ontstaan met als aanvankelijk doel de uitwisseling van mensen. De eerste daarvan was de Euregio Gronau. Later ook de Euregio Rijn-Waal waartoe wij nu zijn toegetreden. Men ontplooide echte 'people-to-people' projecten maar ook activiteiten op economisch gebied."


Op de website van de Euregio Rijn-Waal worden de namen van de deelnemers genoemd. Doetinchem staat daar niet bij. Waarom nog niet?
"Wij zijn tijdens de zitting van 20 november 2019 toegetreden tot deze Euregio en met algemene stemmen goedgekeurd. Dat kan maar bij twee gelegenheden per jaar. Wij zijn er erg blij mee. De vermelding op de website komt nog."

Als men de doelstellingen van deze Euregio leest dan ziet men dat er vooral projectmatig gewerkt wordt. Welke projecten gaat Doetinchem op zich nemen in 2019?
"De Euregio Rijn-Waal biedt de mogelijkheid projecten te ontwikkelen. Het Graafschap College heeft dat in het verleden al een paar keer gedaan. Wij willen stimuleren dat er in de komende periode meer projecten bijkomen. Dat kunnen kleine projecten zijn maar ook grotere. Per project kan om een bijdrage van de Euregio gevraagd worden. Van de EU komt uit Brussel zo'n 35 tot 40 miljoen Euro per Euregio die via de Euregio 's in dit gebied geïnvesteerd worden. Men kan zich van de projectmogelijkheden op de hoogte stellen via de site www.euregio.org."

Wat gaan de inwoners van Doetinchem in 2019 concreet merken van deze nieuwe samenwerking?
"Grensoverschrijdende mobiliteit is iets waar nog wel wat aan gedaan kan worden. Daar hoort een verbetering van de infrastructuur ook zeker bij. Het is toch eigenlijk idioot dat komend vanuit de Achterhoek over de A18 je wel rechtsaf kunt gaan richting Arnhem en de Randstad en niet linksaf naar Duitsland. Men zal ook gaan merken dat wij ons actief gaan opstellen op het gebied van voorlichting en het opstarten van projecten. Ik denk bijvoorbeeld aan toeristische impulsen voor onze gemeente."

Doetinchem is al lid van de Euregio Gronau. Betekent de nieuwe samenwerking binnen Rijn-Waal dat Gronau op een laag pitje komt te staan?
"Nee, van beide willen we werk maken. Er is nu ook ambtelijke ondersteuning georganiseerd. Verder hebben acht raadsleden de samenwerking binnen de Euregio 's in hun takenpakket gekregen. Ik heb het gevoel dat we nu echte stappen gaan maken. Beide Euregio 's zijn belangrijk, maar het is nu eenmaal een feit dat de Euregio Rijn-Waal dichterbij is. Dat is belangrijk. De Euregio Rijn-Waal reikt tot aan Duisburg en in hun gebied bevinden zich diverse andere grote steden. Het lidmaatschap kost ons een bijdrage van 12.000 à 15.000 Euro per jaar Die kunnen we er gemakkelijk weer uithalen. We doen dit niet uit liefdadigheid, maar hopen met dit nieuwe samenwerkingsverband een economische spin-off te genereren. In deze voor ons nieuwe Euregio kom ik collega's tegen uit bijvoorbeeld Emmerik, Kleef, Nijmegen en Noord-Limburg."

Hebt u nog speciale wensen?
"Van Noord naar Zuid zijn er vier Euregio 's namelijk Eems-Dollard, Gronau, Rijn-Waal en Maas-Rijn. De laatste met daarin de steden Aken, Maastricht en Luik. Alleen in het gebied van Rijn-Waal is er aan de Nederlandse zijde nog geen consulaat. Voor Doetinchem zou het mooi zijn als hier een consulaat van Duitsland zou komen. Dat is nog een wens van mij."

Meer berichten