In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 21 november 2018

Burgemeester, een oud stokpaardje van D66 is weer van stal gehaald; de gekozen burgemeester. Dit keer via een meertrapsconstructie. Eerst het uit de Grondwet halen van de benoeming van de burgemeester bij Koninklijk Besluit en daarna het debat over hoe de burgemeester moet worden gekozen. Wat vindt u daarvan?
"Als dit uit de grondwet gehaald wordt dan hebben we het niet langer over een door de Kroon benoemde burgemeester. Maar deze stap heeft nog wel een twee derde meerderheid nodig."

Binnen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters lopen de meningen tot in het bestuur over dit thema uiteen. Bent u lid van het Genootschap en wat is uw mening?
"Iedere burgemeester van Nederland is lid van het Genootschap. Ik denk dat als je hen vraagt wat ze ervan vinden dat de grote meerderheid er niet voor is. Ik vind dit niet het grootste thema van deze tijd. De gemiddelde inwoner van Doetinchem zal er niet wakker van liggen."

Voordat er iets verandert moet de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel van D66 stemmen. Voor een wijziging van de Grondwet is een twee derde meerderheid nodig. Acht u dat een reële optie?
"We moeten nog maar afwachten of die meerderheid gehaald wordt. Er hoeven maar een of twee kamer leden over te steken en het gaat niet door. Als deze horde toch genomen wordt, is duidelijk dat de benoeming door de Kroon wegvalt, maar hoe een en ander verder ingevuld wordt is nog niet duidelijk. Die eerste stap is dus een aanzet tot een gekozen burgemeester."

Stel dat het voorstel er wel door komt. Wat verandert er dan concreet?
"In de huidige situatie heeft een burgemeester behoorlijk verstrekkende bevoegdheden. Dat zou ingrijpend kunnen veranderen bij een verandering van de wet. Ook de verhouding van de burgemeester met de wethouders zou kunnen veranderen."

Een burgemeester is nu de burgemeester van alle inwoners van een gemeente. Blijft dat zo bij een gekozen burgemeester?
"Nu is het nog zo dat de raad een grote invloed heeft op wie burgemeester wordt. In 99 procent van de gevallen wordt een voordracht van de raad gevolgd. Bij een gekozen burgemeester moet je hem bepaalde zaken niet meer laten doen. De kans op beïnvloeding stijgt ook. Om gekozen te worden is er een campagne nodig die geld kost. Waar komt dat geld vandaan?"

Verandert de relatie met de gemeenteraad als de burgemeester gekozen wordt?
Ja, die verandert dan ook. Hij zal kleur moeten bekennen en de kans is groter dat hij/zij meer gaat denken en handelen in termen van tegenstellingen. Nu is dat niet het geval. De raad zou in dat geval meer de wetgevende macht worden en de burgemeester de uitvoerende. Het is dan ook de vraag of hij voorzitter van de gemeenteraad kan blijven."

Wat is de winst voor de democratie als de burgemeester gekozen wordt?
"Ik denk niet dat de democratie er beter van wordt, maar dat de tegenstellingen juist groter worden en ook dat de samenleving er niet beter van wordt."

Meer berichten