Foto:

Tekort aan pleeggezinnen in Doetinchem

DOETINCHEM - In de Week van de Pleegzorg (van 31 oktober tot en met 7 november) wordt er aandacht gevraagd voor het tekort aan pleeggezinnen. Ook binnen Doetinchem. De gemeente haakt daarom aan bij de landelijke campagne 'Supergewonemensengezocht. Op zeventien scholen in Doetinchem, Wehl en Gaanderen verschijnen deze week posters en spandoeken waarmee hiervoor aandacht gevraagd wordt en geworven voor pleeggezinnen en pleegouders.

Door Bert Vinkenborg

Iedereen is het erover eens dat kinderen zorgeloos moeten kunnen opgroeien, maar helaas lukt dat niet altijd. Soms kunnen kinderen, om uiteenlopende redenen, voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor hen zoekt de jeugdzorgorganisatie Lindenhout een plek in een pleeggezin.
Wethouder Maureen Sluiter: "Ik ben blij dat zoveel scholen meedoen met de actie 'Doneer je schoolhek'. Via de spandoeken en posters vragen zij aandacht voor de Week van de Pleegzorg en het tekort aan pleeggezinnen en pleegouders in onze eigen gemeente. Het is immers heel belangrijk dat kinderen – als het nodig is - terecht kunnen bij een pleeggezin in hun eigen omgeving; zodat ze met hun eigen vriendjes kunnen blijven spelen, naar hun eigen school blijven gaan en actief zijn bij hun eigen sportclub."
Lindenhout maakt zich sterk voor kinderen in de knel en is onder meer actief in acht gemeenten in de Achterhoek. Voor deze kinderen is men op zoek naar een plek in een pleeggezin waar ze zich thuis kunnen voelen en waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen. Het liefst in hun eigen omgeving met behoud van eigen vriendjes, hun eigen school of sportclub. Dit kan voor een paar maanden zijn, maar ook voor een paar jaar, een paar weekenden in de maand of een paar dagen in de week.
Pleegouders vangen kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt en bieden hen een stabiele basis waar ze tijdelijk mogen opgroeien tot ze weer terug kunnen gaan naar hun ouders of zelfstandig gaan wonen. De opvoedtaak wordt gedeeld met hun ouders met als inzet dat die de opvoeding weer op zich kunnen nemen als dat kan. De pleegouders staan er nooit alleen voor. Zij kunnen altijd rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning door een pleegzorgorganisatie als Lindenhout.
Wethouder Maureen Sluiter hing op woensdag 31 oktober spandoeken aan de hekken van twee scholen. Bij de school voor Speciaal Basisonderwijs SAM aan de van Limburg Stirumlaan werd ze daarin bijgestaan door directeur Hans van Katwijk. Bij de school De Huet deed ze dat samen met directeur Martine Merkx. De spandoeken vestigen de aandacht op de week van de Pleegzorg en zo mogelijk op het werven van pleeggezinnen.
Van wie gaat dit uit? Wethouder Sluiter: "Het gaat om een landelijke campagne door het Platform voor Pleeggezinnen. Er zijn diverse jeugdhulpaanbieders. In de regio Achterhoek is dat voornamelijk Lindenhout." Gevraagd naar om welke categorie kinderen het gaat: "Die is heel breed en de intensiteit divers. De begeleiding is daarop ingesteld." Volgens Sluiter wordt er altijd een 'match' gezocht tussen pleeggezinnen en de kinderen voor wie een plek gezocht wordt. "Dat is een van de moeilijkste dingen en de juiste keuze is bepalend voor het succes."
Om te voorkomen dat kinderen ontworteld of getraumatiseerd raken wordt geprobeerd de eigen omgeving en het pleeggezin zo kort mogelijk bij elkaar te houden. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld op dezelfde school kunnen blijven. Opvang in de eigen omgeving is een van de uitgangspunten.
Mensen die meer informatie willen over pleegzorg of interesse hebben om pleegouder te worden kunnen terecht op www.supergewonemensengezocht.nl of www.ikwilpleegouderworden.nl.

Meer berichten