Foto:

Gemeente treedt op tegen illegale kapschuur

DOETINCHEM - Al ruim vijf jaar is er sprake van een slepend conflict tussen de gemeente en de eigenaar over een in 2012 illegaal gebouwde kapschuur aan de Kraalslaan in Doetinchem grenzend aan het landgoed Slangenburg. De eigenaar heeft in het verleden meerdere pogingen gedaan de illegale situatie te beëindigen door het indienen van compensatievoorstellen. De schuur ligt tegen het bos naast een kapitaal landhuis. De grond waarop de schuur is gebouwd heeft echter de bestemming natuur. Alle voorstellen door de eigenaar tot legalisatie werden in het verleden door de gemeente afgewezen. Het is volgens de gemeente niet gelukt hem te bewegen met een goed compensatievoorstel te komen en met een goede onderbouwing voor het legaliseren van de kapschuur.

Door Bert Vinkenborg

Inmiddels heeft de provincie er zich in gemengd en per brief aan de gemeente laten weten dat de schuur is gebouwd in strijd met het geldende bestemmingsplan en dat de locatie de bestemming bos heeft. Bebouwing is daarom niet toegestaan. De illegaal gebouwde schuur ligt in het Gelders Natuurnetwerk. Compensatie door aanleg van groen elders is daarom niet mogelijk. Het gaat dus niet alleen om een gemeentelijk maar ook om een provinciaal belang.
De provincie ziet geen mogelijkheid het bouwwerk te legaliseren en adviseert de gemeente om handhavend op te treden. Dit betekent concreet dat de gemeente een eind dient te maken aan de illegale situatie en in plaats van een dwangsom op te leggen de kapschuur kan laten verwijderen en de kosten daarvan verhalen op de eigenaar.
Omdat in het verleden door de eigenaar alle juridische instrumenten zijn ingezet om legalisatie af te dwingen is het niet onwaarschijnlijk dat dit tegen het besluit tot bestuursdwang opnieuw gedaan zal worden.
Voordat deze kwestie afgewikkeld is, krijgt de eigenaar van de kapschuur nog de gelegenheid om binnen een redelijke termijn zelf een eind aan de overtreding te maken.
De raad zal het besluit tot handhaving eerst dienen goed te keuren voordat deze zaak op de door de provincie gewenste manier kan worden afgerond.

Meer berichten