In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester | 20 augustus 2018

20 augustus 2018

Burgemeester, er is recentelijk weer een discussie op gang gekomen over de geografische begrippen Achterhoek en Liemers. Er zijn zelfs borden gemaakt met pijlen die links naar de Achterhoek en rechts naar de Liemers wijzen. Is dat zin of onzin?
"Dat hangt ervan af vanuit welk perspectief je het bekijkt. Als je kijkt naar de gemeenschappelijke belangen en ook naar de overeenkomsten tussen Achterhoek en Liemers dan zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. Natuurlijk zijn er ook verschillen. Historisch gezien zijn die zelfs heel interessant. Het is best bijzonder dat een groot stuk van de Liemers ooit Kleefs en Pruisisch is geweest. Je komt daar nog steeds aspecten van tegen."

Achterhoekse gemeenten hebben de handen ineengeslagen om de regio te promoten als een sterk merk voor leefbaarheid en rust. Dan komt deze 'opstand'. Zitten we hier wel op te wachten?
"Achterhoek is een sterk regiomerk en zit daarmee in de top vijf van Nederland. Daar zal de Liemers niet in komen. En dat is niet denigrerend bedoeld. Je moet van je sterke punten gebruik maken en de Liemers kan daarop inhaken. In de laatste decennia heeft de Liemers zich juist op industrieel en logistiek gebied sterk ontwikkeld. Samen kunnen we daarom veel tot stand brengen."

Cultuurhistorisch heeft de Liemers een andere achtergrond en is anders dan de Achterhoek. Cultuur en geschiedenis vormen een belangrijk deel van de identiteit van mensen, maar is dat tegenwoordig eigenlijk nog wel belangrijk?
"Het cultuurhistorische is nog wel interessant, maar we moeten het inderdaad niet overdrijven. Zo zijn er in Didam ook veel seizoenskaarthouders voor De Graafschap, onlosmakelijk verbonden met de Achterhoek, te vinden."

Doetinchem vormt als bestuurlijke eenheid een brug tussen de Achterhoek en de Liemers. Is daar binnen de gemeente iets van te merken?
"Binnen de gemeente Doetinchem hebben we kerkdorpen zoals Gaanderen en Wehl. Beide zijn sterke, zelfbewuste kernen. Bij Wehl heeft dat nog een extra accent en merk je dat het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen nog sterker zijn."

Hoe werkt dat bij de Stichting Achterhoek Toerisme waarvan elf gemeenten lid zijn waaronder een typisch Liemerse gemeente als Montferland?
"Achterhoek Toerisme werkt goed samen, ook met een Liemerse gemeente als Montferland. De toeristische attractie komt in belangrijke mate van de Achterhoek, maar ook de Liemers heeft veel te bieden. Daarnaast zijn er gebieden in de Liemers te vinden, bijvoorbeeld Zeddam en 's Heerenberg, die geografisch horen bij de Liemers, maar waar de bewoners zich ook beschouwen als Achterhoekers. De elf gemeenten die samenwerken in de Stichting Achterhoek Toerisme zouden ook wel wat kunnen toevoegen voor de Regio Achterhoek. Van de Regio zijn nu zeven gemeenten lid. Laten we als Regio Achterhoek eerst maar wat laten zien en dan tegen de ontbrekende gemeenten zeggen 'Kom doe ook met ons mee'."

Meer berichten