Gym Extra spijkert kinderen bij

DOETINCHEM - Gym Extra, een sportprogramma waarbij kinderen met achterblijvende motoriek extra getraind worden, heeft het afgelopen jaar prima resultaten opgeleverd. Na twaalf weken in dit programma blijken de kinderen een heel motorisch jaar vooruitgang te hebben geboekt.

Sportservice Doetinchem heeft de afgelopen jaren intensief ingezet op de motorische ontwikkeling van kinderen. Het afgelopen schooljaar werd gekeken naar de motorische vaardigheden van ruim 560 kinderen uit groep 3 van achttien verschillende basisscholen uit de gemeente Doetinchem. Tijdens de gymles zijn de kinderen geobserveerd. De oefeningen bestonden uit stuiteren met een bal, stilstaan op één been, een koprol maken, hinkelen, coördinatie sprongen en klimmen. Van de 560 leerlingen voldeden 224 kinderen (42%) niet aan de landelijke norm: zij beheersten twee of meer vaardigheden niet.
De kinderen wier motoriek achterbleef ten opzichte van leeftijdsgenootjes kregen de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan Gym Extra. Dit vervolgprogramma kan gezien worden als een extra gymles, waar in kleine groepjes op de specifieke onderdelen geoefend wordt. Met als resultaat een motorisch jaar verbetering in slechts twaalf weken.
Dat het programma steeds bekender wordt was te merken aan het aantal aanmeldingen: deze zijn het afgelopen schooljaar meer dan verdubbeld. Gym Extra wordt gegeven door buurtsportcoaches van Sportservice Doetinchem die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd.
Een vast onderdeel van de het Gym Extra programma is de bemiddeling naar een sportvereniging. Individueel wordt met de kinderen en ouders gesproken en bekeken welke sport ze leuk zouden vinden en of deze sport ook bij het kind past. Maar liefst 22% van de deelnemers aan Gym Extra is begeleid naar een nieuwe tak van sport.

Vakleerkracht
De resultaten van de motorische screening en Gym Extra zijn een aanleiding voor veertien van de 21 basisscholen om een vakleerkracht bewegingsonderwijs in te zetten. Deze vakleerkrachten zijn veelal in dienst bij Sportservice Doetinchem en kunnen hierdoor makkelijker een verbinding leggen tussen de gymlessen, de sportaanbieders in de wijk en gezondheid. Door deze ontwikkeling, de intensievere samenwerking met de groepsleerkrachten en de sportverenigingen verwacht Sportservice Doetinchem dat het aantal kinderen dat uitvalt op de motoriek niet verder toeneemt en zelfs minder wordt.

Meer berichten