In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 24 januari

Burgemeester, recent laait de discussie over de gekozen burgemeester weer op. Wat vindt u daarvan?
"Het lijkt op een langspeelplaat met een groef erin. Ik denk dat het geen discussie is waar de gemiddelde Nederlander wakker van ligt. Meer iets voor politieke fijnproevers. Nu draagt de raad kandidaten voor het burgemeestersambt voor, in feite dus een indirect gekozen burgemeester. Het zou voor kandidaten van buiten een gemeente een probleem kunnen zijn als ze direct gekozen moeten worden. Nu kan een burgemeester solliciteren naar de gemeente van zijn of haar keuze."

In een aantal gemeenten zoals bijvoorbeeld Zoetermeer, Utrecht en Eindhoven is in het verleden al een proef gedaan met het kiezen van de burgemeester. Wat heeft dat opgeleverd?
"Tot nu toe heeft dat niet veel gevolg gehad."

In de landen om ons heen kent men wel gekozen burgemeesters. Wat is daar anders dan bij ons?
"In Duitsland is de invulling van het burgemeestersambt een heel andere dan hier. Onder andere op het gebied van orde en veiligheid. Een Duitse burgemeester heeft een veel kleinere bevoegdheid dan een Nederlandse. Het benoemd zijn geeft ook een soort onafhankelijkheid."

Heeft het kiezen van een burgemeester ook voordelen?
"Ja, het kan voor een hechtere band met de samenleving zorgen. Hoewel een benoemde burgemeester die actief is in de samenleving die band ook kan hebben."

Gaat er nog wat mee gebeuren of is deze discussie politiek tromgeroffel vlak voor de verkiezingen?
"Ik heb de indruk dat er onderzoek gedaan gaat worden, maar of dat tot iets leidt weet ik niet. Misschien is de weg der geleidelijkheid dit keer wel een succesvolle."

Nu is het zo dat een benoemde burgemeester boven de partijen moet staan, ook als hij lid is van een politieke partij. "Als ik over mijzelf spreek, ik heb de indruk dat mijn persoon belangrijker is dan mijn politieke kleur. Men moet niet aan mij kunnen merken dat ik liberaal ben. Ook binnen een college zou de positie van een gekozen burgemeester een andere worden dan nu het geval is. Een ambtstermijn van vier jaar zou bovendien te kort zijn voor consequent beleid. Ook dat zou het animo voor de positie van gekozen burgemeester minder maken."

Voor een systeem van benoemde burgemeesters zou de grondwet gewijzigd moeten worden.
"Onze grondwet stamt uit 1848, de tijd van Thorbecke. Misschien is het wel tijd om het bestel opnieuw tegen het licht te houden. Het binnenlandse bestuur, de provincies, de gemeenten enzovoorts."

Als u uw eigen mening moet samenvatten hoe luidt die dan?
"Ik ben er niet direct enthousiast over. Als je nu alleen de gekozen burgemeester invoert dan doe je het niet goed. Beter is naar het hele binnenlands bestuur te kijken. Op dit moment gaat er niet veel mis."

Meer berichten