Het Stadsmuseum in Doetinchem weer op zoek naar nieuwe directeur. Foto: Burry van den Brink
Het Stadsmuseum in Doetinchem weer op zoek naar nieuwe directeur. Foto: Burry van den Brink

Tweemanschap volgt directeur Saskia Bruil op

Voorzitter Van Weeghel stopt ook eind 2017

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Gemeente Doetinchem is subsidiegever van het Stadsmuseum en de VVV en praat gezien die relatie mee over de ontwikkelingen bij beide organisaties. In een reactie op de geruchten die de ronde doen rond het Stadsmuseum geeft stichtingsvoorzitter Henk van Weeghel aan dat het bestuur in overleg is met de verantwoordelijke wethouder om te bezien of en op welke wijze een verdergaande professionalisering kan worden bereikt. Reden om wethouder Maureen Sluiter te vragen wat de stand van zaken en is en wat haar verwachtingen voor de toekomst zijn.

Toen Saskia Bruil op 1 juli aantrad als directeur kreeg zij een contract aangeboden tot eind 2017. Nu blijkt dat zij haar opdracht, het professionaliseren van het museum, niet kan afmaken binnen het gestelde kader van drie werkdagen per week en met (te) beperkte financiële middelen. De officiële motivering van het bestuur is dat de standpunten over een voortzetting van de samenwerking uiteenlopen.
Volgens Saskia Bruil zal zij na 1 januari 2018 opgevolgd worden door een tweemanschap als directie. Ook zou Henk van Weeghel eind 2017 aftreden als voorzitter van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem. Op het eerste gezicht geen ideale voorwaarden voor het creëren van continuïteit.

De gemeente praat mee over de toekomst van het Stadsmuseum. Maureen Sluiter: "Ja, over bepaalde onderwerpen doen we dat. Zoals over welke kant het nu opgaat en hoe." Dat de gemeente hecht aan de rol van het Stadsmuseum bracht oud-burgemeester Herman Kaiser al eens onder woorden toen hij het 'de huiskamer van Doetinchem' noemde. Ook Maureen Sluiter vindt dat het om een unieke locatie gaat die vastgehouden moet worden. Tot de mogelijkheden voor de toekomst horen onder meer samenwerking met een ander museum. Eén van de mogelijkheden is het nieuwe cultuurbedrijf. Om dat nu door te voeren is het echter nog te vroeg omdat het cultuurbedrijf pas net in de organisatorische steigers staat. Om daar nu al het Stadsmuseum bij te doen zou niet verstandig zijn. De ligging in het Cultuurkwartier van Doetinchem op geringe afstand van de Baptistenkapel, het Nieuwe Dijkhuis en Amphion maakt dat echter niet onlogisch.
Dat stichtingsvoorzitter Henk van Weeghel per eind 2017 wil stoppen is de wethouder bekend. Zij is het ermee eens dat dit niet het meest optimale moment is. Een nieuwe directie bestaand uit twee personen én een nieuwe voorzitter van de stichting kan voor onrust zorgen. Sluiter: "We hebben de stichting gevraagd om drie scenario's voor de toekomst. Op basis daarvan praten we verder met het bestuur. Een belangrijke vraag is wat de rol van het museum is en welk soort directievoering daarbij past."
Naast het stichtingsbestuur en de directie vervullen de vrijwilligers een onmisbare rol. Het zal er nu om gaan aan hen duidelijk te maken waar het heen gaat met het museum en verzekerd te blijven van hun steun.

reageer als eerste
Meer berichten