Het Stadsmuseum in Doetinchem weer op zoek naar nieuwe directeur. Foto: Burry van den Brink
Het Stadsmuseum in Doetinchem weer op zoek naar nieuwe directeur. Foto: Burry van den Brink

Saskia Bruil stopt als directeur Stadsmuseum

DOETINCHEM - Het tijdelijk contract dat op 1 juli van dit jaar met Saskia Bruil werd afgesloten om als interim-manager van het stadsmuseum aan de slag te gaan wordt niet verlengd.

Door Bert Vinkenborg

Volgens het bestuur wil Saskia Bruil ook na de einddatum van haar contract door met het museum maar dan wel onder haar voorwaarden. De drie dagen per week zouden niet voldoende zijn om de professionaliseringsslag die door haar is ingezet ook af te kunnen maken.
Tijd en geld zijn de knelpunten waar het om gaat. De standpunten van het bestuur en Bruil zouden te ver uiteenlopen om tot een effectieve verlenging van haar contract te kunnen komen. Henk van Weeghel, Voorzitter van het bestuur Stichting Stadsmuseum Doetinchem, laat in een stellingname over deze kwestie weten dat men 'over de wijze waarop Saskia haar taak uitvoert tevreden' is maar dat de standpunten over de wijze van samenwerking te ver uiteenlopen. Het aantal uren en de vergoeding vormen het breekpunt. Met wethouder Maureen Sluiter worden door het bestuur gesprekken gevoerd over de toekomst van het museum en over de noodzakelijke uitbreiding in tijd en geld. Gezien de op dit moment beschikbare middelen kan men echter niet aan de wensen van Saskia Bruil tegemoetkomen. De schijnbaar al eerder uitgelekte berichten over deze ontwikkeling hebben bij de circa zeventig vrijwilligers voor commotie gezorgd. Op zaterdag werd een (anonieme) brief rondgestuurd waarin 'een vrijwilliger' zich oneens verklaart met het op straat zetten van (weer) een directeur. In een brief aan de vrijwilligers kondigt het bestuur aan op korte termijn een vergadering bijeen te zullen roepen om met hen van gedachten te wisselen over de huidige situatie en over het te voeren beleid in de komende tijd. Het bestuur geeft aan te beseffen dat de vrijwilligers zeer betrokken zijn bij het museum en begrip te hebben voor hun bezorgdheid. De continuïteit is afhankelijk van de vrijwilligers. Het bestuur en Bruil zouden volgens het bestuur tot 1 januari 2018 gezamenlijk willen optrekken. Wat na 1 januari gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Saskia Bruil was niet bereikbaar voor commentaar. Naar verluidt zou haar zijn opgedragen te zwijgen over de situatie.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten