Voor goede zorg op afstand is een goede verbinding onontbeerlijk. Foto: PR/Sensire
Voor goede zorg op afstand is een goede verbinding onontbeerlijk. Foto: PR/Sensire

Eind januari 2017 duidelijkheid over glasvezel

DOETINCHEM - Tot eind januari 2017 heeft CIF (Communications Investment Fund) de tijd gevraagd om met een planning voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied te komen. Een planning die in de woorden van wethouder Ingrid Lambregts 'moet staan als een huis'. Zij legt uit waarom het niet is gegaan zoals aanvankelijk was gepland.

Door Bert Vinkenborg

Lambregts: "Meteen al op mijn eerste werkdag als wethouder van Doetinchem had ik overleg met de samenwerkende gemeenten over dit onderwerp. Dat was op maandag 19 mei 2014." Zij legt uit dat ondanks dat glasvezel geen nutsvoorziening is die de overheid verplicht is aan de inwoners beschikbaar te stellen gemeenten en provincie toch aan de slag zijn gegaan om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Want: "Snel internet is een voorwaarde voor leefbaarheid van de Achterhoek." Ze snapt dat de mensen teleurgesteld zijn na de aanvankelijke toezeggingen die niet nagekomen zijn. Het project is begonnen met het uitnodigen van commerciële partijen. Deze partijen is de vraag gesteld om ook het buitengebied aan te sluiten, maar die lieten het toen afweten. Vervolgens hebben de deelnemende gemeenten geprobeerd een eigen BV op te zetten om het project zelf uit te voeren. De EU in Brussel stak daar toen een stokje voor. Er zou sprake zijn van concurrentievervalsing tegenover commerciële marktpartijen en dat is verboden. Het project liep daardoor tenminste een jaar vertraging op. Na het veto uit Brussel werden de commerciële partijen nogmaals uitgenodigd echter zonder resultaat. Uiteindelijk meldde zich eind 2015 alsnog één partij met interesse in het project, CIF. Ingrid Lambregts: "Ik had ook liever gezien dat er meer aanbieders zijn, maar die zijn er niet." Daarna begon het overleg tussen CIF en de acht Achterhoekse gemeenten samen met Doesburg, Lochem en Zutphen om daar waar mogelijk te kunnen ondersteunen en faciliteren.
De uitrol van het net moet om technische redenen van Oost naar West gebeuren. Doetinchem en Bronckhorst zijn dus als laatste aan de beurt. Pas op dat moment wordt gepeild hoeveel adressen aangesloten willen worden. De norm is minimaal 50 procent. In Slangenburg en Heidenhoek is de peiling door de daar actieve werkgroep al eerder gebeurd. Het naar voren halen van de planning in een bepaalde gemeente is echter niet logisch vanuit technisch oogpunt. De kabels lopen immers gemeentegrensoverschrijdend.
De vertraging is volgens de wethouder ontstaan doordat CIF niet alleen in het Achterhoekse buitengebied de enige aanbieder is maar ook in veel andere Nederlandse gemeenten die inmiddels interesse hebben getoond in CIF. Zeker is dat de oorspronkelijke planning niet gehaald wordt.
Draadloos internet via de glasvezelkabel is niet de enige optie. Over de andere mogelijkheden zoals 4G en in de toekomst wellicht 5G meent Lambregts: "Dat zijn inderdaad alternatieven maar bij een groot dataverbruik kunnen die aardig in de papieren lopen. Het snellere 5G komt waarschijnlijk pas rond het jaar 2022 beschikbaar voor consumenten. "
Over het convenant tussen de samenwerkende gemeenten en CIF meent zij: "Er komt geen nieuw convenant. Het huidige is een zeer algemene wilsovereenkomst." Al is draadloos internet dan geen verplichte nutsvoorziening: "We blijven ons maximaal inspannen om glasvezel in het buitengebied gerealiseerd te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat CIF zijn toezegging nakomt en binnen de afgesproken termijn met een aanbod komt voor inwoners."


Meer berichten