In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 23 januari 2019

  Column

Hoe houden we hoger opgeleiden in De Achterhoek?

Burgemeester, deze week ontving de redactie van onze krant een persbericht van een groep studenten van het Graafschap College die als team mee gaan doen aan een landelijke ontwerpwedstrijd voor een duurzaam, mobiel en circulair gebouw. Je vraagt je dan meteen af of er voor deze veelbelovende jongelui na hun studie een baan en een woning is in onze regio. Een fundamentele vraag. Als voorzitter van Regio Achterhoek hebt u daar wellicht een antwoord op.
"Een van de uitdagingen voor de Regio Achterhoek is de demografische ontwikkeling, dus groei of krimp en leeftijdsopbouw. Daarnaast hebben we de vastgoedontwikkeling waar we een beperkte invloed op hebben en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Om met het eerste te beginnen. Het aanbod van werkkrachten op de arbeidsmarkt krimpt door de vergrijzing. De vraag vanuit het bedrijfsleven stijgt en het aanbod daalt. Wat verder niet helpt is de slechte bereikbaarheid van De Achterhoek. Denk aan de bijna dagelijkse opstoppingen op de A12. Er zijn echter ook positieve punten te noemen. De Achterhoek heeft een vitale bevolking met een goede werkinstelling. Bijna overal is er sprake van trek naar de stad vanaf het platteland. Dat is iets wat wij moeilijk kunnen keren. Daar staat tegenover dat geboren Achterhoekers makkelijker in de regio blijven of na verloop van tijd hier weer terugkeren. Ons belang is daarom hoger opgeleiden, ook Mbo'ers, vast te houden. Het is veel moeilijker jongelui uit de Randstad aan te trekken."

Wat kan Regio Achterhoek doen om dat te stimuleren?
"Onze afgestudeerde jongeren willen behalve een baan goede betaalbare woningen met in de omgeving faciliteiten. Bij de laatste reken ik bijvoorbeeld theater Amphion, voetbalvereniging De Graafschap en uitgaansgelegenheden. Jongeren uit De Achterhoek moeten weten dat ze hier kunnen werken en wonen. Wat de Regio Achterhoek hieraan kan doen is een match maken tussen onderwijs en werkgelegenheid. Behalve hoger opgeleiden hebben we ook nog mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook die hebben we keihard nodig en moeten we met maximale inspanning van alle betrokkenen terugbrengen naar de arbeidsmarkt. Als ik kijk naar de Regio Deal Achterhoek dan constateer ik dat De Achterhoek een innovatieve regio is en koploper op het gebied van Smart Werken, vooral in de maakindustrie, maar ook in andere sectoren als technologie, landbouw en zorg. De regio barst van de bedrijven, veel MKB en familiebedrijven, die tot de top van Nederland behoren. In de komende drie jaar gaan we daar meer aan doen en 2019 is het eerste jaar van die termijn. We staan echt voor een immense opgave. De meeste delen van de legpuzzel zijn er. Het gaat er nu om die op de juiste manier aan elkaar te leggen."

Welke rol speelt Doetinchem daarin?
"Een regio heeft een sterke stad nodig. Zonder een sterke stad heeft een regio weinig overlevingskansen. In de regio Achterhoek is Doetinchem zo'n sterke stad."

Meer berichten