Henk Hanskamp hoopt op snelle certificering van het CowToilet, dat ingezet kan worden tegen de stikstofproblematiek. Foto: Ingrid Sweers
Henk Hanskamp hoopt op snelle certificering van het CowToilet, dat ingezet kan worden tegen de stikstofproblematiek. Foto: Ingrid Sweers (Foto: Ingrid Sweers)

Hanskamps koeientoilet helpt bij stikstofreductie

Aanzienlijk minder vorming ammoniak door CowToilet

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Sinds 2016 is Hanskamp AgroTech bezig met de ontwikkeling van een koeientoilet. Een systeem waarmee volgens eigenaar Henk Hanskamp het ammoniakprobleem in de melkveesector grotendeels kan worden opgelost. Het zogenoemde CowToilet zorgt ervoor dat urine van de koe, apart van de vaste mest wordt opgevangen en afgevoerd. Door te zorgen dat deze twee niet samenkomen wordt er aanzienlijk minder ammoniak gevormd. Het ammoniakprobleem in de melkveesector wordt daardoor bij de bron aangepakt. Eerder dit jaar werd Hanskamp verkozen bij de 'Top-3 innovatieve bedrijven' in Nederland. Recent scoorde het bedrijf opnieuw door in de finale van de Rabo Duurzame Innovatieprijs te komen. De discussie over stikstof uitmondend in het zogenoemde rapport Remkes zorgt ervoor dat innovaties om veehouders handvatten te geven, zoals het CowToilet, weer in de schijnwerpers komen.

Henk Hanskamp bespreekt de actuele stand van zaken rond 'zijn' CowToilet: "We draaien nu technisch proef op twee bedrijven en het certificeringstraject is ingezet. Het laatste is verplicht voordat we op de markt komen met ons product, maar het kan ook een hobbel zijn. Normaal gesproken duurt het certificeren een aantal jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bureaucratische stroperigheid waarmee alles verloopt. Dat raakt niet alleen ons maar ook andere ondernemers. Een paar van hen staan zelfs al voor de rechter om hun project nu eindelijk uit de startblokken te krijgen. Wij hopen dat het rapport Remkes, met de titel 'Niet Alles Kan' van het Adviescollege Stikstofproblematiek, ervoor zorgt dat het gevoel van urgentie in de politiek en in ambtelijke kringen doordringt en er schot in de zaak komt."
Hanskamp hoopt dat dit advies een richtlijn wordt. "De Kamer zal groen licht moeten geven voor de uitvoering van het adviesrapport. Daarna kan men ermee aan de slag. Ik heb het gevoel dat dit een kwestie is die op brede politieke steun kan rekenen. Onder dit rapport zou ik, bij wijze van spreken, mijn handtekening kunnen zetten omdat het oplossingsgericht is." Met dit groene licht kan Hanskamp zorgen dat het CowToilet snel de markt op kan en dat melkveehouders kunnen zorgen dat zij via een andere route dan inkrimpen van de veestapel hun inzet tonen voor het reduceren van stikstof.
De uitdaging voor Hanskamp is te zoeken naar de snelle technologische oplossingen waar het rapport om vraagt. Er is ruimte voor experimenten op beperkte schaal maar die moeten wel snel uitgevoerd kunnen worden. Volgens Hanskamp moet daarvoor de regelgeving aangepast worden. Deze dagen zit hij met Kamerleden om de tafel en daarna met beleidsmedewerkers van het ministerie. Het lijkt er dus op dat er beweging in de zaak komt.

Bestaansrecht
De boosheid en onrust bij de boeren begrijpt Hanskamp. De boeren strijden voor hun bestaansrecht. Daarom zet Hanskamp alles op alles om te zorgen dat het CowToilet snel ingezet kan worden door de veehouders. Hier heeft Hanskamp de politiek bij nodig.
Over CowToilet: "Als alle koeien op ons toilet zitten dan reduceren wij 56 procent van de emissie uit de sector en het is ook nog een keer winst voor de koe. Voor de boer is het gezonder en we houden de stikstof in de kringloop in plaats van het weg te laten waaien. De betekenis voor de economie is immens. Zelfs als alle boeren het CowToilet cadeau zouden krijgen van de overheid dan nog is er onder de streep enorme winst voor de economie als geheel."
Waaruit bestaat die winst? "Voor de boer zelf bestaat de winst uit betere kwaliteit mest en gezondere koeien. De mest die overblijft na het CowToilet maakt kunstmest overbodig. Dat betekent een opwaardering voor het product mest. De bijdrage van de melkveesector als geheel aan de economie is enorm groot. Wanneer we met het reduceren van stikstofuitstoot uit de melkveehouderij de bouwvergunningen weer los komen is dat zeer goed voor de economie. Trouwens wanneer we rood staan kunnen we niet groen doen!"

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten