Directeur Joost van Campen in gesprek met wethouder Maureen Sluiter. Foto: Bert Vinkenborg
Directeur Joost van Campen in gesprek met wethouder Maureen Sluiter. Foto: Bert Vinkenborg (Foto: )

Demonstratie leerlingen Openbare Basisschool Hogenkamp bij gemeentehuis

DOETINCHEM - Een stoet van zo'n 500 leerlingen en ouders trok woensdag 17 juli van OBS Hogenkamp naar het gemeentehuis om daar met veel lawaai te laten weten dat ze het oneens zijn met het afblazen van de plannen om hun school te verbouwen zodat die berekend is op het huidige aantal leerlingen en de toekomstige groei.

Door Bert Vinkenborg

Al een aantal jaren is het gebouw aan de Lohmanlaan in de wijk Schöneveld te klein voor het steeds stijgende aantal leerlingen. Op dit moment ruim 400. Om die reden is er al een tweede locatie in gebruik twee kilometer verderop in de wijk Overstegen. Toch ondervinden sommige bewoners van de wijk Schöneveld overlast van de stroom leerlingen en ouders die bij het begin en eind van de schooltijd, vaak met de auto, naar en van de school gaan.
OBS Hogekamp groeit tegen de draad in. Waar elders scholen moeten inkrimpen of zelfs sluiten is er bij Hogenkamp nog steeds sprake van groei. Hierdoor zijn de grenzen van de opnamecapaciteit van de schoolgebouwen bereikt en zelfs overschreden. Als overbruggingsmaatregel zijn daarom de groepen 7 en 8 tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw in de wijk Overstegen ondergebracht. Niet ideaal voor de leerlingen, leraren en schoolleiding.
Toen de raad van Doetinchem in 2017 gevraagd werd een krediet van meer dan twee miljoen euro goed te keuren voor nieuwbouw en uitbreiding van Hogenkamp zorgde dat voor gefronste wenkbrauwen. Veel geld voor het oplossen van het probleem van één school terwijl andere scholen in de gemeente met het omgekeerde probleem te maken hebben, namelijk krimp.
Waardoor is de tegendraadse groei van Hogenkamp te verklaren? Vroeger werd schoolkeuze vooral bepaald door de overtuiging van de ouders; protestants, katholiek of onkerkelijk. Daarvoor is het Nederlandse onderwijssysteem deels ingericht en bestaan er wettelijke regels met betrekking tot vrije schoolkeuze. We kennen openbaar en bijzonder onderwijs. De laatste categorie weer opgedeeld in verschillende godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen. Daarvoor was men toen wel bereid zijn kinderen een stukje verder te laten lopen of te fietsen. Tegenwoordig spelen ook andere overwegingen een rol. Er bestaan lijsten met waarderingscijfers voor de verschillende scholen waardoor veel ouders zich laten leiden. Voordat een school wordt gekozen zoekt men eerst de waardering op het internet. Voor een school met een hoge waardering is men graag bereid een stuk om te rijden. Hogenkamp is zo'n school, maar ondervindt daar nu de nadelen van.

Kind van de rekening
Joost van Campen directeur van Hogenkamp is blij met de groei van zijn school maar, voorzichtig uitgedrukt, minder blij met het besluit van de gemeente om de bouwplannen voor zijn school in de koelkast te zetten. Van Campen: "Deze school hoort in één wijk onder één dak. De huisvesting van de school op twee locaties is tijdelijk en onwenselijk. Het zorgt voor veel verkeersbewegingen in een beperkt gebied en dus voor een onveilige situatie. Wij moeten nu aan de verwachtingen van de gemeente voldoen terwijl het omgekeerde het geval zou moeten zijn. Wij zijn bereid om samen met de gemeente een goede oplossing te zoeken. Met deze demonstratie geven wij aan dat zo niet langer kan." Van Campen zegt in gesprek te zijn met verschillende raadsfracties omdat het uiteindelijk de raad is die beslist. "Wij zijn het kind van de rekening", meent hij, als wordt verwezen naar het verband tussen de Doetinchemse financiën en het besluit om niet te bouwen.
Te weinig ruimte voor te veel leerlingen en te veel verkeer in een woonbuurt. Zijn dat de enige redenen om het besluit tot verbouw en nieuwbouw op de lange baan te schuiven of komt het juist nu goed uit op een moment dat de gemeentelijke financiën er belabberd voorstaan? Twee miljoen minder uitgeven zou de gemeente op dit moment wel bijzonder goed uitkomen, of niet soms? Wethouder Maureen Sluiter: "Zelfs in deze maanden waren we al zover om naar het college en de raad te gaan om het krediet voor Hogenkamp uit te breiden. Dat zou het plan geschikt maken voor de ruim 400 leerlingen die we hadden afgesproken. Daarover zijn in januari door beide partijen afspraken gemaakt. Dat hebben we gedaan met de wetenschap dat het de gemeente meer geld zou kosten. Desondanks is er nog weer een stijging van het aantal leerlingen voorzien boven het afgesproken maximum. Daar is ook het nieuwe plan niet voor geschikt."
Aan het eind van de besluitvorming is het de raad die beslist. Het wordt nu de vraag of de OBS Hogenkamp zijn ambities voor tenminste vijf jaar moet opschorten, of zelfs misschien wel voor langere tijd, want de krimp in het onderwijs zet door.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten