Het stadhuis in Doetinchem. Foto: Burry van den Brink
Het stadhuis in Doetinchem. Foto: Burry van den Brink (Foto: Burry van den Brink)

Gietijzeren gasleidingen een sluimerend gevaar

DOETINCHEM - Op zondag 27 januari van dit jaar werd Den Haag opgeschrikt door een enorme klap. Door een gasexplosie vielen toen tien gewonden waarvan sommige onder het puin vandaan gehaald moesten worden. Uit nader onderzoek bleek dat de explosie was veroorzaakt door een scheur in een verouderde gietijzeren gasleiding.

Door Bert Vinkenborg

Voor het risico dat deze leidingen vormen is al jaren geleden door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gewaarschuwd. Vanaf begin jaren '90 is de aanleg van dit soort leidingen bij nieuwbouw al verboden. Netwerkbeheerder Alliander/Liander is in Doetinchem verantwoordelijk voor de leidingen die in de gemeente liggen. De raadsfractie van Lokaal Belang Doetinchem (LBD) stelt er schriftelijke vragen over aan het college van B&W.
Naar aanleiding van het ongeval in Den Haag is door het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoek gedaan. De mogelijke oorzaak zouden trillingen en spanningen kunnen zijn waardoor het verouderd materiaal is gaan scheuren. De situatie in Doetinchem is dat een groot deel van deze gietijzeren gasleidingen slechts twee spaden diep in tuinen ligt, vaak zonder dat de bewoner of de eigenaar van het pand zich daarvan bewust is. Het is dan ook verre van denkbeeldig dat deze leidingen bij graafwerkzaamheden of door trilling en verzakking beschadigd worden en er daardoor lekken ontstaan. LBD vraagt het college hoe correct de gegevens van Liander zijn. Een andere vraag is bij welke wet of overeenkomst deze leidingen in tuinen mogen liggen en of er daarover met grondeigenaren niet een overeenkomst moet worden afgesloten. Bij vervanging van de leidingen zal ook schade aan de tuinen ontstaan. Wie gaat het herstel daarvan betalen?

60 kilometer
Het college laat in een eerste antwoord weten dat, volgens een opname van Liander uit december 2018, met name in de oudere bebouwing van Doetinchem nog zestig kilometer gietijzeren gasleiding ligt. Liander wil deze leidingen, die wat gevoeliger zijn voor lekkage dan de nieuwere uit staal en kunststof, voor 2040 allemaal vervangen hebben.

Voor mensen die willen weten of er in hun tuin gietijzeren gasleidingen liggen is de volgende link nuttig:  https://alliander.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=06b9a9d844ff4a1e9c159e1dd778c036
De vraag is of een termijn van meer dan twintig jaar voordat het hele verouderde leidingnet is vervangen niet te lang is om ongelukken zoals in Den Haag te voorkomen.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten