In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester... (Foto: )

In gesprek met de burgemeester | Zomerreces

Zomerreces

Burgemeester, de vakantietijd in de maanden juli en augustus wordt in bestuurlijke kringen ook wel het zomerreces genoemd. Wat wordt er in het stadhuis dan nog gedaan en wat merkt de burger daarvan?
"Het woord reces is wat misleidend. Het maakt de indruk dat de deur hier vijf weken dicht gaat. Dat is niet het geval, een aantal zaken gaan gewoon door. Bij reces gaat het vooral om de politiek. In mijn vorige gemeenten was dat anders. In Haren ging bijna alles dicht en was het twee maanden doodstil, In Ommen werd het juist heel druk door het toerisme. In Doetinchem gaan heel veel zaken gewoon door. Tijdens het reces kunnen ruimtelijke besluiten beperkt worden genomen omdat iedereen in de gelegenheid moet zijn daar kennis van te nemen. Het college vergadert in die tijd niet en neemt geen besluiten. Wel is er altijd een collegelid aanwezig met zogenoemde piketdienst voor dringende zaken betreffende de openbare orde en veiligheid."

Er lopen op dit moment in Doetinchem een aantal zaken die een hoge urgentie hebben. Blijven die liggen tot september of krijgen die in juli en augustus voorrang?
"Het wordt geen rustige zomer met alle financiële perikelen van dit moment. Met name de begroting moet in september klaar zijn. Dat geldt ook voor Laborijn. Voor bepaalde diensten, zoals de brandweer, wordt streng gekeken naar wat de minimumbezetting in die tijd moet zijn. Van een beperkt aantal mensen die in de gemeentelijke organisatie werkzaam zijn hebben we het telefoonnummer om zo nodig overleg met hen te kunnen hebben als ze met vakantie zijn."

Hoe lang duurt het zomerreces precies?
"Voor het college duurt het reces vijf en voor de raad zes weken. Dat wil niet zeggen dat iedereen ook zo lang vakantie heeft, maar in die periode is er een beperkte bezetting."

Kan de gemeenteraad tijdens het reces toch bijeengeroepen worden?
"Tijdens het reces bijeenroepen van het college of de raad heb ik nog niet meegemaakt in de twintig jaar dat ik politiek actief ben waarvan dertien jaar bestuurlijk. Theoretisch is het mogelijk. Bij echte noodsituaties kan het wel."

Zijn er zaken die tijdens het reces pertinent niet of juist wel gedaan worden?
"Besluiten door het college en de raad kunnen in die periode niet worden genomen. Er zijn wel ambtenaren die een besluit in mandaat namens B&W kunnen nemen. De inzagetermijn van zo'n besluit mag dan niet volledig binnen de vakantieperiode vallen."

De gesprekken voor deze column worden begin september voortgezet. Een prettige vakantie gewenst.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten