In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester... (Foto: )

In gesprek met de burgemeester | De Kruisberg komt op demarkt

De Kruisberg komt op de markt

Burgemeester, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA is op zoek naar extra opvangplaatsen. Kan dat betekenen dat De Kruisberg opnieuw in beeld komt?
"Nee, dat is niet het geval. De grote aantallen instromende asielzoekers hadden we zo'n 3 à 4 jaar geleden. Vanaf een jaar of twee geleden was de piek voorbij. Het probleem op dit moment is dat de doorstroming stagneert. Er staat daarom druk op de capaciteit van de opvangplaatsen. In Gelderland wordt op dit moment niet actief gezocht, maar zeg nooit 'nooit'. Dat kan veranderen als er ergens in de wereld een conflict uitbreekt. Het Rijksvastgoedbedrijf is actief aan het zoeken naar een nieuwe bestemming voor De Kruisberg. Daarover is een dialoog met de gemeente en de buurt gaande. Er wordt gewerkt aan een zogenoemd 'bidbook' dat naar verwachting na de zomer klaar is. Dan kan iedereen erop inschrijven. De Kruisberg is een gemeentelijk monument, geen rijksmonument. Het is echt wel een bijzonder object dat nu, na tien roerige jaren, op de markt gaat komen."

Het gebrek aan opvangplaatsen manifesteert zich vooral in het westen van het land door de daar heersende krapte op de woningmarkt. Wordt de druk op gemeenten in het oosten daardoor groter?
"Als het gaat om woonruimte voor statushouders dan is de provincie aan het roer. Het probleem hier is ook het gebrek aan woonruimte. Daar komt nog bij dat de statushouders zelf over het algemeen ook liever in de randstad zitten."

De landen waar de asielzoekers vandaan komen veranderen. Eerst waren het veel Syriërs, nu komen ze vaak uit andere landen. Dat kan verschil uitmaken voor de integratie. Is dat iets waar u rekening mee moet houden?
"Wat je nu ziet zijn onder andere Turken die voor het Erdogan bewind vluchten, maar ook nog steeds Syriërs. De laatsten zijn vaak goed opgeleid en die lukt het doorgaans goed om te integreren, dus eigenlijk een ideale groep. Lastig is de categorie alleenstaande, vaak jonge mannen."

Hoe succesvol is de opvang met name in onze gemeente tot nu toe geweest?
"Statushouders zijn onderdeel van ons woonbeleid. Dat zijn we verplicht. Voor asielzoekers hebben we in de afgelopen jaren ook ons steentje bijgedragen."

Er is sprake van een gestegen instroom van asielzoekers, maar is er ook uitstroom?
"De uitstroom bestaat uit statushouders en uit asielzoekers die geen status hebben gekregen en soms uitgezet moeten worden. Uiteindelijk zullen de meesten teruggaan. Er blijft echter druk op de opvangcentra omdat er te veel mensen niet doorstromen naar reguliere huisvesting."

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten