Amphion-directeur Charles Droste luistert aandachtig toe in de raadvergadering. Foto: Bert Vinkenborg
Amphion-directeur Charles Droste luistert aandachtig toe in de raadvergadering. Foto: Bert Vinkenborg (Foto: )

Miljoenen-investering nodig voor Amphion

DOETINCHEM - De gemeente moet 2,3 miljoen bijdragen aan de kosten van de bouwkundige maatregelen om Amphion toekomstbestendig te maken, zo luidt de boodschap tijdens de beeldvormende raad van 4 juli. Een fors bedrag, zeker in een tijd waarin aan alle kanten op de gemeentelijke uitgaven bezuinigd moet worden. De raadsleden zijn er dan ook niet blij mee.

Door Bert Vinkenborg

Portefeuillehouder wethouder Maureen Sluiter legt uit waar het om gaat en wat de noodzaak is om met het voorstel in te stemmen. De buitengevel moet in zijn geheel hersteld worden en vervangen door een nieuwe van plaatmateriaal dat nog goedgekeurd moet worden door de architect in verband met het auteursrecht dat rust op zijn ontwerp van het gebouw. Sluiter: "Dit is niet het hele bedrag. Amphion zal zelf ook wat moeten doen. Naast deze problematiek is er nog genoeg waar Amphion behoefte aan heeft. Ook bij een akkoord van de raad voor deze 2,3 miljoen zijn nog niet de volledige kosten gedekt. Wij kiezen nadrukkelijk voor een toekomstbestendig Amphion dat in de komende jaren zijn taken naar behoren kan uitoefenen."

Vanuit de raad wordt gesuggereerd naar aanvullende bronnen van financiering te kijken zoals crowdfunding en mogelijk andere acties die geld op kunnen leveren. Marijke Rütten (SP) wil van de wethouder weten wat de gevolgen zijn als de gemeente niet bijdraagt en of er geen goedkopere oplossingen zijn. Zij is bang dat deze kosten zullen betekenen dat er straks minder voor het sociaal domein overblijft. Sluiter is aan het eind van haar betoog daar duidelijk over: "Als we het niet doen dan komt het binnen de kortste keren bij ons terug want de gevel móet hersteld worden. Niets doen is niet veilig." De laatste opmerking ontlokt aan Willem Traag (LBD) de vraag hoe veilig het nu eigenlijk is. Dat daar twijfels over bestaan getuigen de hekken die rond het gebouw van Amphion zijn geplaatst.
Sluiter besluit met de woorden: "De lessen zijn geleerd". Of het leergeld betaald gaat worden, daarover beslist de raad op 18 juli.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten