In het stadhuis van Doetinchem moeten nog harde noten worden gekraakt. Foto: Archief - Burry van den Brink
In het stadhuis van Doetinchem moeten nog harde noten worden gekraakt. Foto: Archief - Burry van den Brink

Donkere wolken boven Doetinchem vanwege begroting 2020

DOETINCHEM - De stukken en cijfers die tijdens de beeldvormende raad van 2 juli aan de raadsleden worden voorgelegd liegen er niet om. Er pakken zich donkere financiële wolken samen boven de nog op te stellen gemeentebegroting voor 2020.

Door Bert Vinkenborg

De raadsleden van de diverse fracties kunnen zich oriënteren op deze gegevens om daar later tijdens de mening- en besluitvormende raad van 18 juli over te debatteren en besluiten te nemen. Het gaat om miljoenen die deels een structurele en deels een incidentele kostenpost zijn. Zo is er de lagere uitkering uit het gemeentefonds, en daar komen de stevige tegenvallers veroorzaakt door Laborijn en de gevel van Amphion nog bij.
Een vrij groot aantal posten wordt wel benoemd maar zonder het exacte bedrag. Bennie Ernst (CDA) pleit om voor deze PM (Pro Memorie)-posten een schatting te maken zodat bij latere debatten duidelijker is waarover het gaat. Wethouder Henk Bulten zegt toe voor de begroting met bedragen voor die posten te komen. Wanneer dat is, kan hij nu nog niet toezeggen, maar in ieder geval tijdig vóór de behandeling in de raad van de begroting.
Hoe dan ook, er zal bezuinigd moeten worden, al dan niet in combinatie van verhoging van de inkomsten. In dit verband komt ook het recente wetsvoorstel voor de sanering van asbestdaken aan de orde. Dit voorstel is in de Eerste Kamer gestrand. Kan dit nu uit de begroting geschrapt worden? Bulten: "Wij hebben overwogen die post eruit te halen en toch besloten om dat nog niet te doen, wetend dat vroeg of laat het weer aan de orde kan komen."
Het toekomstige Sportbedrijf met als tegenvaller het groot onderhoud aan de SaZa Topsporthal Achterhoek is ook een kostenpost waar wellicht opnieuw naar gekeken moet worden. Wethouder Rens Steintjes: "De vorming van het sportbedrijf gaat niet bepaald van een leien dakje, het verloopt bij tijd en wijle moeizaam. U hoort zeer binnenkort van mij hoe de zaken ervoor staan. SaZa is een particulier bedrijf waar wij geen zeggenschap over of grip op hebben." Volgens Steintjes heeft het college de overtuiging dat het sportbedrijf een meerwaarde heeft. Alleen de weg er naartoe is moeizaam. Het sportbedrijf met daarin SaZa is een risico waarvoor een PM-post is opgenomen.
Over de miljoen euro per jaar die is uitgetrokken voor het Aanvalsplan Binnenstad zegt wethouder Ingrid Lambregts: "Dit is een middel en geen doel", maar voegt daaraan toe dat het uiteindelijk de raad is die beslist.
Steven Kroon (PvdA) wil weten of er zaken zijn die nu in het coalitieakkoord staan, die opnieuw bespreekbaar worden. Wethouder Bulten: "De volle breedte is bespreekbaar."

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 18 juli zullen een aantal besluiten genomen moeten worden. Mochten de cijfers daar - daarna - aanleiding voor geven dan is er tijdens latere vergaderingen nog de gelegenheid daarop terug te komen.
Voor de begrotingsvergadering begin november moeten nog een aantal harde financiële noten gekraakt worden.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten