Wethouder Henk Bulten zag vorig jaar de financiële toekomst van Doetinchem nog zonnig, maar stelt dat beeld nu bij. Foto: Bert Vinkenborg
Wethouder Henk Bulten zag vorig jaar de financiële toekomst van Doetinchem nog zonnig, maar stelt dat beeld nu bij. Foto: Bert Vinkenborg

Donkere financiële vooruitzichten Doetinchem

Ingrijpende maatregelen nodig om meerjarenperspectief om te buigen

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Een jaar geleden zag het er nog florissant uit. Wethouder Henk Bulten noemde toen de financiële situatie en het toekomstperspectief van de gemeente positief en constateerde dat de verbetering van de gemeentelijk financiën harder ging dan hij verwacht had. Nu is dat omgeslagen en is het meerjarenperspectief zorgwekkend. Er zullen dus ingrijpende maatregelen genomen moeten worden die voordien nog afgestemd dienen te worden met de gemeenteraad. In de begroting voor 2020 die begin november op de agenda komt moet het nieuwe beleid verankerd zijn.

In de zogenoemde Meicirculaire 2019 waarin staat wat de gemeente kan verwachten aan financiële bijdragen uit het Gemeentefonds staat dat dit jaar 1,2 miljoen oplopend tot 3,6 miljoen euro minder van het rijk te verwachten is. Hierdoor ontstaat een structureel tekort. In 2020 kan dat weer anders zijn; erger maar ook beter. Bij de andere tegenvallers moeten de gevels van Amphion en de recente ontwikkelingen bij Laborijn ook meegenomen worden. Volgens Bulten is dat in de Kadernota die binnenkort aan de raad wordt gepresenteerd al gedaan.

Bulten heeft sinds zijn aantreden als wethouder in 2014 een reputatie opgebouwd als een deskundig bestuurder die staat voor behoudend, solide beleid. In de komende vergaderingen met de raad zal het nu gaan om het keren van het tij en het mes zetten in uitgaven eventueel in combinatie met het verhogen van de inkomsten. Hij benadrukt dat dit geen eenmalige maatregelen zullen zijn die specifiek voor deze situatie zijn maar dat een verdiepingsslag gemaakt moet worden. Bulten: "We moeten niet zomaar iets doen maar eraan denken wat goed is voor de samenleving."

Aan de uitgavenkant bestaan nog onzekerheden over de hoogte ervan. Het sociaal domein dat bijna de helft van het totale budget uitmaakt is daar een voorbeeld van.
De nieuwe plannen moeten op korte termijn worden goedgekeurd door de raad. Eind september moet er duidelijkheid zijn over de richting die wordt ingeslagen zodat die in de begroting kan worden vastgelegd.
De ambities die neergelegd zijn in de coalitie-agenda zullen in het licht van de jongste ontwikkelingen en risico's bezien moeten worden zonder de grote lijn uit het oog te verliezen.
Voor velen komen deze ontwikkelingen als een verrassing. De raad gaat ongetwijfeld een aantal boeiende vergaderingen tegemoet.

Meer berichten