Kinderboekenschrijver Hans Hagen boeit kinderen van basisschool Octa met zijn verhalen. Foto: Josée Gruwel
Kinderboekenschrijver Hans Hagen boeit kinderen van basisschool Octa met zijn verhalen. Foto: Josée Gruwel (Foto: )

Muisstil in de klas bij kinderboekenschrijver Hans Hagen

Leesfeest op basisschool Octa

Door Josée Gruwel

DOETINCHEM – Op basisschool Octa draaide twee weken lang 'Lezen is leuk', een project rondom boeken. Op donderdag 16 mei werd het afgesloten met een fantastisch Leesfeest: er werd nieuw meubilair onthuld voor de schoolbibliotheek, een flink aantal nieuwe boeken werd gepresenteerd, er waren boekenbonnen voor de leerlingen en als klap op de vuurpijl kwamen de bekende kinderboekenschrijvers Hans Hagen en Erik van Os naar de school om de kinderen van groep 1 tot en met 8 een inkijkje te geven in hun leven als kinderboekenschrijver en te vertellen over hun werk. Aanleiding voor dit hele gebeuren was de subsidie-impuls 'Lezen is leuk', die de school dankzij Bibliotheek West-Achterhoek ontving van Stichting Kinderpostzegels.

Kinderen van groep 7 en 8 hadden alle aandacht toen kinderboekenschrijver Hans Hagen zijn presentatie op een speelse manier begon met uit te leggen wat poëzie is, hoe hij met zijn vrouw Monique aan de onderwerpen voor gedichten komt en hoe je een gedicht mooi kunt laten klinken. Uitgangspunt hierbij was het gedichtje:
'Poëzie is de kunst
om de zee
in een glas
te vangen'.


In rap tempo liet Hagen zijn toehoorders kennismaken met allerlei soorten grappige en bijzondere gedichten, ook van andere schrijvers. Hierna wist de 'taalarbeider', zoals de schrijver zichzelf noemt als zoon van een metaalarbeider, verder te boeien door zijn levensverhaal te vertellen: hoe hij schrijver werd, naar tig landen van de wereld reisde en hoe zijn boeken ontstonden. Veertig jaar schrijver is hij nu, 61 boeken staan er op zijn naam.
Bij 'Verkocht', een intrigerend boek dat de kinderen hadden gelezen en dat gaat over een jongen die verkocht werd en meegenomen naar de woestijn om vastgebonden op een kameel mee te doen aan kamelenraces, raakten de kinderen helemaal in de ban.
Achteraf zijn ze enthousiast over de verhalen van Hagen. Enkele reacties: de verhalen komen echt uit de buitenwereld en dat had ik niet verwacht, hij vertelt als een kind en dat is leuk, de foto's en het proces hoe een boek tot stand komt vind ik interessant.
Hans Hagen typeerde zijn jeugdige publiek als heel plezierig, goed bij de les, goed voorbereid ook. "Die goede voorbereiding is een soort basis waarop ik fijn kan vertellen."

Lezen is leuk
Doel van het project 'Lezen is leuk' is de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio's in Nederland te stimuleren door gericht in te zetten op leesbevordering en kinderen een rijke leesomgeving te bieden. Voorwaarde voor subsidietoekenning is dat de school een 'Bibliotheek op School' heeft, zoals Octa. De 'Bibilotheek op School' (dBoS) is een samenwerkingsproject tussen school en bibliotheek. De subsidie bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro voor aanschaf van nieuwe boeken, 1100 euro voor aanschaf van meubilair en 1.000 euro aan boekenbonnen voor de kinderen.

Bij het project hoort het structureel promoten van het lezen en van boeken in de lessen. Dit wordt bereikt door de inzet van leesconsulenten van de Openbare Bibliotheek en een of meerdere leescoördinatoren van de school.
Teamleider educatie bij Bibliotheek West-Achterhoek Erna Krol: "Scholen die meedoen aan het concept dBoS roosteren dagelijks 15 minuten vrijlezen in. Een kind dat 15 minuten leest per dag kan duizend nieuwe woorden per jaar leren."

'Een kind dat 15 minuten leest per dag kan duizend nieuwe woorden per jaar leren'

Leescoördinator Ingrid Lamers van Octa: "Elk jaar stellen we een leesplan op om de leesbevordering op school concreet in te vullen, waardoor het item de nodige aandacht blijft houden."
Leesconculent Elisa Giezen, vanuit Bibliotheek West-Achterhoek werkzaam op dertien basisscholen: "Octa scoort bij de jaarlijkse enquête dit jaar hoog op de leesbevorderende leerkracht."
Superblij is de school met vrijwilligers voor de schoolbieb, zoals José Verwoerd die drie fulltime dagen per week de schoolbibliotheek van Octa aantrekkelijk en up-to-date houdt. Verwoerd: "Het is echt helemaal mijn ding om kinderen te adviseren en enthousiast te maken en de schoolbieb te laten floreren. Mooi is dat de kinderen de boeken ook mee naar huis mogen nemen."

Meer berichten