In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester... (Foto: )
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 15 mei 2019

Coalitie Provinciale Staten bijna rond

Door Bert Vinkenborg

Burgemeester, U hebt op 12 april uw taak als informateur voor de Provinciale Staten afgerond. Wat hield die taak in en wat gaat er nu verder gebeuren?
"Aan het eind van die week had ik het laatste gesprek met de partijen. Ik moest verkennen welke partijen met elkaar een stabiele meerderheidscoalitie willen vormen. Daarna is de formateur aan bod. Mijn advies heeft overigens enige vervolggesprekken teweeggebracht, maar de beoogde coalitiepartners willen wel met elkaar verder. Het gaat om een brede coalitie met VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. De gesprekken gaan nu in de richting van de inhoud van het akkoord."

Van wie kreeg u de opdracht?
"Jan Markink, gedeputeerde namens de VVD, heeft mij na de verkiezingen in overleg met de andere partijen gevraagd om te zoeken naar een stabiele meerderheidscoalitie. Na een eerste gesprek ben ik direct daarna aan de slag gegaan. Vervolgens heb ik meer dan twintig gesprekken gevoerd in drie rondes. Onder het eindverslag van de informatie staat niet alleen mijn naam maar ik sta er ook echt achter. Het was een mooie verrassing voor mij dat ik dit mocht doen."

Is er een bepaalde werkwijze die u gevolgd hebt?
"Nee, er is geen Handboek Soldaat voor de informateur. Het is handig als je het vaker gedaan hebt en je moet er niet vooringenomen ingaan. Op gemeenteniveau heb ik vorig jaar al een keer een informatieopdracht vervuld. Het is een proces waar je wel de tijd voor moet nemen. Ik heb met iedereen in totaal drie keer gesproken. Zo'n gesprek duurt al gauw anderhalf uur. Iedereen moest wel een flexibele agenda hebben als het om gesprekken met mij ging."

Wat betekent het informeren voor de vorming van een nieuwe coalitie in Gelderland voor de gemeente Doetinchem?
"Het belang voor Doetinchem is uit te vinden waarom het gaat in de provincie. Door deze informatie-opdracht heb ik een nog scherper beeld daarvan gekregen. Ik heb met meer dan de helft van alle statenleden gesproken. Het indirecte gevolg is dat Doetinchem nog beter op de kaart staat. Doetinchem is na Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Ede de vijfde stad van Gelderland."

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die een informateur moet hebben?
"Een informateur moet nieuwsgierig zijn, goed kunnen luisteren, doorvragen en verbinden."

Bent u over vier jaar weer informateur?
"Dat hangt natuurlijk ook af van het succes van deze coalitie in de komende zittingsperiode. Ik heb het ook bij een andere gemeente mogen doen in 2018. Het is een leuke en zinvolle opdracht. Om die reden zou ik het natuurlijk graag weer doen."

Vroeger werden coalities niet altijd voorbereid door een informateur. Waarom nu wel?
"Het aanstellen van een informateur was vroeger inderdaad geen standaardprocedure. Vanwege de versnippering in de politiek is het ingewikkelder om tot coalities te komen. Er zijn meer partijen dan voorheen nodig. Dat is tegenwoordig de reden dat steeds vaker een informateur wordt gevraagd om het voorwerk te doen."

Wat gaat er nu verder gebeuren?
"De formateur spreekt nu met de zes beoogde coalitiepartijen om tot afspraken te komen voor de komende zittingstermijn."

Voor een brede coalitie zullen VVD en CDA collegezetels moeten inleveren. Gaat dat zonder morren?
"Het college heeft nu vijf zetels. Dat is wat weinig voor de ambities die de provincie heeft. We kunnen naar vijf à zeven zetels. De formateur maakt daar met de coalitiepartners nadere afspraken over."

Er is sprake van dat burgers hun ideeën kunnen inbrengen. Wordt dat de 'nieuwe democratie' van de toekomst?
"Op zaterdag 11 mei was er een inloop in het provinciehuis waarbij gemeenten, regio's maar ook burgers aanwezig waren om hun ideeën naar voren te brengen. Dat is een trend die naar mijn mening onomkeerbaar is. Het invullen ervan wordt iets weerbarstiger. Ik ben hier erg enthousiast over, maar het kan ook conflicten oproepen. Niet alles wat voorgesteld wordt kan ook uitgevoerd worden. Het is wel iets van deze tijd. In mijn informatiestuk heb ik opgeschreven dat de provincie hiermee aan de slag moet."

Gaan we dat in de toekomst ook bij ons in de regio zien. Burgers die via de korte weg invloed uitoefenen op het beleid?
"In de Regio Achterhoek en in Doetinchem hebben we al een aantal jaren nagedacht over burgerparticipatie en daar vorm aan gegeven. In Doetinchem zijn we daar nu al verder mee dan in de provincie."

Meer berichten