De informatiebijeenkomst over asbestdaken in het Onland. Foto: Bert Vinkenborg
De informatiebijeenkomst over asbestdaken in het Onland. Foto: Bert Vinkenborg

Asbestdaken zijn zorgenkind voor eigenaren

DOETINCHEM - Als een reizend circus trekt de Asbesttrein door de Achterhoek. Voor de belangstellenden valt er echter weinig te lachen. De overheid wil dat in 2025 alle asbestdaken zijn gesaneerd op kosten van de eigenaren. Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 8 mei bij Het Onland was de zaak bomvol met naar schatting zo´n 200 belangstellenden.

Door Bert Vinkenborg

Wethouder Frans Langeveld verzorgde de inleiding van de presentatie die werd gehouden door een woordvoerder van Stichting De Asbesttrein. Deze stichting is een initiatief van Coöperatie Synprofect en LN Agro/De Ondernemerij. De stichting werkt samen met de Regio Achterhoek en de gemeenten. Zij moet ervoor zorgen dat de sanering van asbestdaken in het buitengebied versneld wordt. Circa 75 procent van de particuliere adressen moeten nog in beweging komen. Van de agrarische adressen heeft bijna een kwart al een sanering gepland.
Tijdens de avond wordt de werkwijze van Asbesttrein uitgelegd en worden de aanwezigen uitgenodigd voor een vrijblijvend 'keukentafelgesprek'. Omdat geen enkel geval identiek is zal door inventarisatie moeten worden vastgesteld welke kosten op de eigenaren af komen. Ook bemiddelt de stichting in het hele proces. Dit gaat van het vinden van een ondernemer die het werk uit kan voeren, een offerte, het verkrijgen van de vereiste vergunningen, de financiering van de kosten tot en met de contacten met de gemeente.
Per 1 januari 2025 moeten wettelijk alle asbestdaken gesaneerd zijn. Een enorme opgave want op dit moment liggen er naar schatting 7.000.000 vierkante meter in De Achterhoek waarvan circa 400.000 vierkante meter in het buitengebied van Doetinchem. De Achterhoek wil al voor 2024 van de asbestdaken af.
Tijdens de presentatie valt het woord -bestuursdwang- waarvan een lichte intimidatie uitgaat. Verder wordt gewezen op de financierings- en verzekeringsaspecten van asbest. Een verzekeraar zal schade veroorzaakt aan of door een asbestdak niet meer willen uitkeren en een bank zal geen hypotheek willen verstrekken voor vastgoed waar asbest op ligt.
De subsidiepot is leeg en wat overblijft is een greep in de spaarpot waarvoor veel mensen een leven lang hebben gespaard voor hun oude dag of een lening waar niemand echt op zitten te wachten. De gemiddelde leeftijd van de aanwezigen ligt naar schatting dicht bij de zestig (!) jaar. Sanering is duur en daar komen de kosten van het vervangende dak nog bij!
De wetgeving komt uit Den Haag. De controle en handhaving moet door de gemeente worden gedaan.
Druk vanuit (agrarische) belangenorganisaties en politieke partijen zou wellicht de pijn tijdelijk kunnen verlichten. Dat de asbestdaken moeten verdwijnen is echter zeker.
Voor meer informatie www.asbesttrein.nl.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten