In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester... (Foto: )

In gesprek met de burgemeester - 8 mei 2019

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Burgemeester, we hebben net de dodenherdenking gehad en Bevrijdingsdag gevierd. Waar bent u in de gemeente geweest tijdens deze dagen?
"Op zaterdagavond zijn we begonnen in de Catharinakerk met een herdenking. Daarna heb ik meegelopen met een stille tocht die leidde lang het Joods monument in de Boliestraat naar de herdenking in het Mark Tennant plantsoen bij het gedenkteken. Er is daar een voordracht gehouden door een ooggetuige van het bombardement. In mijn toespraak heb ik het heden en verleden verbonden en erop gewezen dat vrijheid een kostbaar goed is waar je je best voor moet doen en niet iets vanzelfsprekends. Ik was onder de indruk van het grote aantal aanwezigen. Na de plechtigheid in het plantsoen zijn we teruggegaan naar de kerk waar we geluisterd hebben naar het Requiem geleid door Elske te Lindert. Opnieuw in het plantsoen heb ik daarna nog een iets moderner, maar wel stemmig programma bijgewoond. Er werd daar onder meer stil gestaan bij iedereen die door de oorlog getroffen is. Op Bevrijdingsdag is er in het plantsoen weer een programma geweest; dit keer vrolijk en gezellig. Mijn mede-collegelid Maureen Sluiter is op 4 mei in Gaanderen geweest en Rens Steintjes in Wehl voor het bijwonen van de herdenkingen waar ze dezelfde speech hebben uitgesproken als ik in Doetinchem."

Het is nu 74 jaar geleden dat er een eind aan de tweede wereldoorlog kwam. Voor de generatie die dat bewust mee heeft gemaakt heeft de dodenherdenking en Bevrijdingsdag extra betekenis. Volgend jaar is het 75 jaar geleden. Zijn daar al plannen voor?
"In 2020 vindt er een Achterhoek-breed programma plaats samen met de provincie in het kader van Gelderland Herdenkt. Het begint al in september van dit jaar en duurt tot medio 2020. Wij doen dat samen met andere Achterhoekse gemeenten, de provincie en maatschappelijke organisaties. De provincie heeft daar een budget voor vrijgemaakt. Wij staan dan nadrukkelijk stil bij de mijlpaal 75 jaar vrijheid. Het gemeentelijk programma gaat ook door; er is dan onder meer een optreden van de Marinierskapel van de Koninklijke Marine in Amphion."

Bent u op 4 mei op de Joodse begraafplaats geweest?
"Dit keer niet omdat 4 mei samenviel met de Sabbat. We hebben een uitstekende verstandhouding met het bestuur van de Joodse gemeenschap in Doetinchem."

Doetinchem is in maart 1945 zwaar getroffen door drie bombardementen die een groot deel van de stad hebben verwoest. Waar vinden we in de binnenstad nog herinneringen daaraan en blijven die bewaard voor de toekomst?
"Er is een nog steeds groeiende belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn erover aan het denken om in de openbare ruimte meer verwijzingen te plaatsen die betrekking hebben op de oorlog in Doetinchem."

Meer berichten