In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester... (Foto: )
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 24 april 2019

Is Staatswiet in de Achterhoek een optie?

Burgemeester, recent heeft het onderwerp 'staatswiet' opnieuw de voorpagina's gehaald. Wat houdt het precies in en waarom nu?
"In Nederland is het zo dat de verkoop van softdrugs gelegaliseerd is, maar de toelevering niet. Het huidige kabinet heeft besloten daar wat aan te doen. Wij doen niet aan het experiment mee om tien telers onder toezicht van de overheid wiet te laten telen. Wij, dat zijn de drie Achterhoekse gemeenten met in totaal 4 coffeeshops. De overheid gaf de voorkeur aan grotere gemeenten."

De verschillen van mening over wiet zijn tamelijk groot. Hoe ligt dat in de huidige regeringscoalitie?
"Er zijn inderdaad verschillen van inzicht. Wat landelijk speelt is lokaal en regionaal ook het geval. Op allerlei terreinen hebben we een ontmoedigingsbeleid als het gaat om genotmiddelen. Ik noem als voorbeelden roken en alcoholconsumptie. Het is daarom wel bijzonder dat wij op het terrein van de softdrugs meer ruimte willen creëren. Als portefeuillehouder veiligheid vind ik het overigens wel goed als wij de toelevering aan coffeeshops uit de criminele sfeer halen. De kweek van wiet voor medicinaal gebruik moet ook gereguleerd worden. Het gaat er niet om of je voor of tegen softdrugsgebruik bent, maar om de criminele sfeer er omheen aan te pakken."

Gemeenten konden zich blijkbaar kandidaat stellen om aan een staatswiet experiment mee te doen. Enkele grote gemeenten hebben al bezwaren geuit. Rotterdam en Arnhem hebben zich negatief uitgelaten voor een proef binnen die gemeenten. Is er nu opnieuw ruimte voor staatswiet in de Achterhoek?
"We hebben nog geen signalen van de minister ontvangen dat er voor ons weer ruimte ontstaat."

De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) heeft zich ook in het debat gemengd. Wat is het standpunt van de VNG?
"De VNG vindt dat er een integrale aanpak moet komen. Dus geen hapsnapbeleid."

Zou Doetinchem opnieuw kandidaat kunnen zijn om aan dit experiment mee te doen?
"Niet alleen als Doetinchem. De softdrugsmarkt is echt een Achterhoekse markt. De gebruikers komen uit de hele regio en sommige ook uit Duitsland.

Hebt u zelf een toekomstvisie hierover?
"Als het gaat om genotmiddelen kunnen we beter wat terughoudend zijn. Ik denk dat verbieden niet effectief is, maar ontmoedigen wel. Daar sta ik wel achter. Ik ben lang lid geweest van de raad van toezicht van het Astmafonds. Ik herken wel dat er mensen zijn die fel hiertegen zijn.".

Meer berichten