De Doorbraak durft te dromen. Foto: PR
De Doorbraak durft te dromen. Foto: PR

Natuurlijk groene Achterhoek vraagt om duurzame landbouw en bescherming biodiversiteit

Bijeenkomst van de Doorbraak Achterhoek zondag in DRU Cultuurfabriek

ULFT - De zesde bijeenkomst van de Doorbraak Achterhoek is zondag vanaf 15.30 uur in de DRU Cultuurfabriek. De toegang is zoals altijd gratis. Na afloop, rond 17.00 uur kunnen de bezoekers gezamenlijk napraten en -borrelen in het Schaftlokaal. Spreker is tuinarchitect Nico Wissing uit Megchelen, een van de leden van de kerngroep van de Doorbraak.

De Doorbraak is spontaan ontstaan, nadat mensen uit verschillende disciplines ontdekten dat er een rode draad is die hun ideeën en idealen verbindt. De tijden van 'alles via de overheid' of 'alles door marktpartijen' is voorbij. Het zelf doen, luidt het credo. De Doorbraak wil mogelijkheidsdenkers, dromers en doeners bij elkaar brengen. Met inspirerende gesprekken, met een verrassende blik en ruimte voor elkaars ideeën, komen vergezichten die eerst onhaalbaar lijken al snel dichterbij.

Zondag is het thema de synergie tussen landbouw en biodiversiteit. Landbouw is wereldwijd de grootste economische 'gebruiker' van landoppervlak. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar voedsel voor de groeiende wereldbevolking is ook de vraag naar landbouwgrond groot. Met de huidige intensieve productiemethoden komt de biodiversiteit onder druk te staan. Dat geldt zeker ook voor de Achterhoek.

Maar landbouw en biodiversiteit kunnen in de praktijk niet zonder elkaar. Er is sprake van synergie: agrarische productie benut de functies van biodiversiteit, terwijl de wijze van productie invloed heeft op het functioneren van het ecosysteem als geheel. Door landbouw in een breder perspectief te plaatsen en naast agrarische productie ook ander functies maatschappelijk te waarderen, kan men tot een robuust landbouwsysteem komen.

Gezonde ideeën
De zesde Doorbraak-bijeenkomst richt zich daarom op de vraag: 'hoe kunnen wij de synergie tussen landbouw en biodiversiteit vergroten?' Daarom gaan de aanwezigen tijdens deze bijeenkomst gezamenlijk op zoek naar mogelijke oplossingen. Welke mechanismen kunnen in gang worden gezet om die gewenste synergie te bereiken? Samen met alle betrokken partijen willen we hierover praten. Van milieupartijen, wetenschappers, politici en betrokken burgers tot boeren en hun belangenverenigingen. Iedereen is van harte welkom.

Kortom: belangstellenden kunnen hun ideeën te laten horen en in een open dialoog met mensen van gedachten te wisselen. Samen kunnen zo nieuwe richtingen worden bedacht en concrete stappen gezet om een 'Doorbraak' te forceren. De noodzaak daarvan is duidelijk. Er worden diverse gasten (sprekers) uitgenodigd om hun visie te delen. Maar net zo benieuwd is men naar het verhaal van anderen. Want in De Doorbraak kan iedereen meepraten en wordt aangespoord om de dialoog aan te gaan. Dit kan leiden tot concrete stappen, acties, campagnes, initiatieven, et cetera.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten