Zes meiden van het Rietveld Lyceum die door middel van een actie zieke kinderen steunen. Foto: Josée Gruwel
Zes meiden van het Rietveld Lyceum die door middel van een actie zieke kinderen steunen. Foto: Josée Gruwel (Foto: )

Jongeren houden acties om anderen te helpen

DOETINCHEM – Ruim twintig groepjes leerlingen, afkomstig uit de tweede klassen van mavo, havo en vwo van het Rietveld Lyceum, presenteerden donderdag door middel van een pitch een actie die ze zelf bedachten en gaan uitvoeren. Deze actie, onderdeel van het vak wereldstijl, hoort bij het landelijke project Young Impact. Dat project vraagt van de jongelui om hun energie, tijd en talent te gebruiken om impact te maken op anderen en op zichzelf door het helpen van anderen. 'If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together' is de slogan.

Door Josée Gruwel

In groepjes van twee tot zes leerlingen komen zo'n negentig leerlingen langs in een klaslokaal om hun idee te vertellen. De ideeën zijn gevarieerd, zoals het houden van een informatiedag bij het Dierencentrum Achterhoek, afval opruimen in een bos, het organiseren van een sportmiddag voor kinderen, krasloten verkopen voor kinderen in Tanzania en het organiseren van een voetbaltoernooi voor vluchtelingenjongeren. Baran, Sven en Storm organiseren een gamemiddag bij het jongerencentrum van de Gruitpoort voor kinderen die thuis geen playstation hebben. Wout, Brett, Tycho en Milan houden een flessenrace waarbij ze via crowdfunding geld doneren om plastic afval op te ruimen en Liselot, Melike, Sanne en Nynke willen paaseitjes verkopen en met de opbrengst een gezin dat het niet zo breed heeft verrassen met een bezoek aan een pretpark. Maar liefst acht groepjes gaan aan de slag om ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen een paar gezellige uren te bezorgen door middel van spelletjes doen, koekjes bakken, breien en haken, een praatje maken en een 'bakkie doen'. "Soms voelen we ons schuldig, omdat bejaarden vaak alleen zijn", vertellen Mees, Max, Tijmen, Daan en Tygo die een bingo organiseren.

Gekozen
De leerlingen presenteren doorgaans spontaan en enthousiast hun plan. Soms is dat plan nog globaal, soms is het tot in de details al uitgewerkt. Nadat alle plannen zijn toegelicht, worden door de redactie van deze krant twee acties gekozen die te zijner tijd extra aandacht krijgen in de krant: het sponsorzwemmen voor jeugdreuma en het aandacht geven op de kinderkoningsmarkt voor Kika, Stichting Kinderen Kankervrij. Ilse, Yinte en Milena, van het sponsorzemmen, kwamen op hun actie doordat Milena reuma heeft. "Het zou fijn zijn als er nieuwe, betere medicijnen komen. Daarvoor willen we met de brugklassers van onze school graag gaan sponsorzwemmen in Rozengaarde op 16 april. Het is natuurlijk niet een heel groot bedrag dat we hiermee ophalen, maar alle kleine beetjes helpen."
Op de Doetinchemse kinderkoningsmarkt, op 27 april in de binnenstad, willen Isis, Lieke en Lotte vooral kinderen motiveren met mooie, inspirerende teksten, het kopen van cupcakes en het maken van foto's voor KiKa. "Want iedereen heeft recht op een mooi gezond leven."


Prijs bomenstichting voor 'groenste project' naar gemeente Doetinchem

DOETINCHEM - De Bomenstichting Achterhoek (BSA) heeft voor haar jaarlijkse prijs voor 'het Groenste Project van het afgelopen jaar' deze keer gekozen voor het project 'Een gratis boom' van de gemeente Doetinchem.

Het is al weer de vijfde keer dat de BSA in het kader van de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag haar 'bomenprijs' ter beschikking stelt. Hiermee wil zij waardering uitdrukken voor een gemeente of organisatie die in het afgelopen jaar bijzondere inspanningen leverde om bijvoorbeeld bomen te onderhouden, dan wel te behouden of juist nieuw aan te planten.
Daarom gaat dit jaar deze prijs naar gemeente Doetinchem. Reden is dit enkele jaren geleden ontwikkelde initiatief om inwoners van de gemeente een gratis boom ter beschikking te stellen. Dit vloeit voort uit het zogenaamde '3.000 bomenplan' en wordt gefinancierd vanuit het Bomenfonds van de gemeente.
Hiermee wordt een prettige, groene en gezonde woon- en leefomgeving gecreëerd. Omdat het grootste gedeelte van de ruimte in stad of dorp in bezit is van particulieren, wil de gemeente Doetinchem met dit project de bewoners stimuleren hun eigen ruimte groener te maken. Hoewel een dergelijk initiatief al eerder door deze Stichting werd beloond in de gemeente Oost Gelre, vindt de stichting de volharding van de gemeente Doetinchem dit jaarlijks te blijven doen extra te waarderen. Temeer omdat hier ook sprake is van een Bomenfonds. Ook de bijdrage van meer bomen aan het opvangen van de klimaatverandering is een belangrijke factor bij bepaling van de keuze. In 2016, 2017 en 2018 werden al bomen geplant in Gaanderen, Wehl, Nieuw-Wehl, Schöneveld, Overstegen, Dichteren, De Hoop, Wijnbergen en Noord. Zie onder andere: https://www.buha.nl/wonen-leven/gratis-boom-voor-dichteren-wijnbergen-en-dehoop_46889/, waarbij men ook een keuze kan maken uit vijftien boomsoorten die worden beschreven in een te downloaden Bomenlijst.

In de komende jaren zullen de inwoners van de overige wijken ook nog worden benaderd om zich aan te melden voor een gratis boom. Dit mooie plan is tot op heden door de inwoners zeer verwelkomd, getuige de enorme belangstelling waardoor er nu al circa 2.000 bomen in de gemeente zijn bijgekomen. Daarnaast toont de gemeente Doetinchem zich sterk begaan met haar bomenbestand (meer dan 30.000 openbare bomen) en werken er dagelijks deskundige en betrokken medewerkers aan het duurzaam in standhouden van al die prachtige bomen en dit bomenbestand.
Het moment van overdracht en planten zal nog nader worden vastgesteld.

Meer berichten