Hoe duurzaam is de gemeente Doetinchem?

De gemeente Doetinchem heeft zich als doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken heeft de gemeente beleid ontwikkeld, waarin onder andere ruimte wordt geboden voor kleine en grootschalige energieopwekkingsinitiatieven. Hoe duurzaam is de gemeente Doetinchem op dit moment ten opzichte van Nederland?

Opwekking hernieuwbare energie
Het percentage hernieuwbare energie in de gemeente Doetinchem bedraagt 2,8 procent. Dit percentage ligt ruim onder het gemiddelde percentage in Nederland (5,8). Dit lage percentage wordt niet veroorzaakt door het aantal zonne-energie-installaties. In de gemeente Doetinchem zijn per 1000 inwoners 9,5 zonne-energie-installaties. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde van 9,6. Het totale vermogen van alle geregistreerde zonne-energie-installaties (in kWp per 1.000 inwoners) bedraagt 34, tegenover 38 kWp gemiddeld in Nederland.

Laadpalen en elektrische auto's
Wat betreft het aantal elektrische auto's en auto's op aardgas heeft de gemeente Doetinchem goede cijfers. Met 84 van dit soort auto's per 10.000 inwoners ligt de gemeente boven het gemiddelde in Nederland, dat 77 bedraagt. Daarentegen is het aantal elektrische laadpunten en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gas in de gemeente met 8 per 10.000 inwoners nog beperkt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (20).

Gas- en elektriciteitsverbruik daalt
Het gemiddeld standaard gasverbruik per woning in de gemeente ligt boven het landelijk gemiddelde (1458 ten opzichte van 1314 m3). Wat betreft het elektriciteitsverbruik is de laatste jaren een inhaalslag gemaakt in de gemeente Doetinchem. Met 2896 kWh ligt het nog net boven het gemiddelde verbruik in Nederland (2859 kWh). Door gebruik te maken van een energievergelijker (bijvoorbeeld die van Pricewise) is het in de toekomst mogelijk om energiekosten te verlagen en een voordelig groen energiecontract te vinden.

Duurzaamheidsbalans
Door onderzoeksbureau Telos en VNG is een duurzaamheidsbalans opgemaakt voor alle gemeenten in Nederland. De gemeente Doetinchem krijgt een duurzaamheidsscore van 49 (gemiddelde in Nederland bedraagt 50). Duurzaamheid bestaat uit drie kapitalen: ecologie, sociaal-cultureel en economisch kapitaal. Aan de hand van deze drie kapitalen werd onderzocht hoe duurzaam de gemeente Doetinchem is ten opzichte van Nederland.

De gemeente Doetinchem heeft een overall duurzaamheidsscore van 49 (tussen 0-100) en bezet hiermee de 263ste positie op de ranglijst van 393 gemeenten. Het ecologisch kapitaal is beoordeeld met een score van 56. Sterke punten zijn de luchtkwaliteit en dat er minder sprake is van weinig hinder en calamiteiten. Zwakke punten hierbinnen zijn de componenten energie, afval en grondstoffen en water.

Het sociaal-cultureel kapitaal is beoordeeld met een score van 45. De items veiligheid en kunst en cultuur scoren laag. Tot slot is het economisch kapitaal beoordeeld met een score van 47. Aandachtspunten hierbij zijn de componenten arbeid en concurrentievermogen.

Meer berichten