In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester... (Foto: )

In gesprek met de burgemeester - 13 maart 2019

Woonlasten stijgen in 2019

Burgemeester, woonlasten. We hebben er allemaal mee te maken of we nu in een koopwoning of gehuurd wonen. Het is de optelsom van alle kosten die het wonen met zich meebrengt. Een deel daarvan zijn de kosten die de overheid ons oplegt. In 2019 gaan die kosten sneller omhoog dan in voorgaande jaren het geval was. Hoe komt dat?


"Dat weet ik niet in detail. De gemeente is niet volledig vrij op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Er zijn maxima voor bepaald en binnen die maxima mag de gemeente keuzes maken. Dat betekent dat de gemeenteraad uiteindelijk beslist hoe hoog de belastingen worden. Dit onderwerp is een heel herkenbaar deel van het lokale politieke domein, ook voor de inwoners. Het rijk bepaalt het maximum van bijvoorbeeld het OZB-tarief. De grondslag is wel weer individueel. Er is nu eenmaal een groot verschil tussen onroerend goed objecten. Voor de waardering daarvan is de gemeente weer verantwoordelijk."

De aantrekkelijkheid van een regio of een gemeente wordt mede bepaald door de hoogte van de woonlasten. Hoe scoort de Achterhoek en in het bijzonder Doetinchem in vergelijking met andere regio's en gemeenten?


"Dat argument wordt niet vaak gehanteerd en zeker niet binnen de regio. Het is natuurlijk duidelijk dat de Randstad ten opzichte van onze regio in termen van woonlasten een stuk duurder is. Dat kan een reden zijn om zich hier te vestigen."

Kan de gemeente de hoogte van de woonlasten significant beïnvloeden?


"Er zijn twee knoppen waaraan je kunt draaien. De waarde van een huis en die is hier naar verhouding gunstig. De andere is de afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Voor de meeste Nederlanders zijn de woonlasten een groot stuk van hun inkomen. Die zijn hier anders dan op sommige andere plekken."

Hoe spelen de woonlasten in de politiek?


"Vooral de OZB is een politiek thema waarover in de gemeenteraad met enige regelmaat gedebatteerd wordt. De energierekening, maar ook de ziektekostenverzekeringspremie zijn in het afgelopen jaar voor de meeste inwoners van Doetinchem waarschijnlijk meer gestegen dan de gemeentelijke belastingen."

In het rijtje van de acht regiogemeenten staat Doetinchem op plaats zes. Van hoog naar laag scoren Montferland en Bronckhorst het hoogst en bevindt Doetinchem zich op de zesde plaats. Is dat mede het gevolg van het gevoerde beleid?

"Dat is mooi voor de inwoners van Doetinchem, maar wij sturen niet bewust op een gunstige plaats op de tabel van Achterhoekse gemeenten. Op de woonlasten in het algemeen stuurt de politiek wel. Gemeentelijke belastingen zijn onderdeel van onze inkomsten waar uitgaven tegenover staan."

Meer berichten