Het A18 Bedrijvenpark. Foto: PR
Het A18 Bedrijvenpark. Foto: PR

A18 Bedrijvenpark in trek voor nieuwe vestigingen

DOETINCHEM - Het A18 Bedrijvenpark is jarenlang een zorgenkindje geweest door gebrek aan belangstelling van de kant van bedrijven die er zich wilden vestigen. Wethouder Maureen Sluiter beschrijft de stand van zaken op dit moment.

Door Bert Vinkenborg

"De economie trekt sinds een aantal jaren weer aan en dat merken we ook aan de animo van bedrijven voor het A18 Bedrijvenpark. Men is weer bereid te investeren en de ligging van dit bedrijvenpark is natuurlijk heel erg gunstig. De investeringen die we in marketing hebben gedaan beginnen hun vruchten af te werpen. In 2018 stonden we met een aansprekende stand op de Provada, een driedaags netwerk event in Amsterdam, dat duizenden bezoekers heeft getrokken. Dat merkte je gelijk. Er kwamen veel bedrijven op ons af en met een aantal daarvan zijn we nog steeds in gesprek."

De site van het A18 Bedrijvenpark noemt een oppervlakte van bijna 90 hectare. Hoeveel hectare daarvan wordt naar verwachting in de komende jaren in gebruik genomen?
"De totale oppervlakte is de optelsom van kavels, wegen en overige infrastructuur. Belangrijk is dat we daar de echt grote bedrijven kunnen huisvesten. We hebben het dan over bedrijven die meerdere hectares nodig hebben. Verkocht en ingevuld is er nu zo'n 12 hectare, verkocht in 2019 11 hectares, aan getekende optieovereenkomsten 12 hectares en aan lopende gesprekken 10 hectares. Er is dus nog wel wat te doen. Maar met grote stappen ben je eerder thuis. Als het om echt grote bedrijven gaat dan komen die bijna vanzelf bij de A18 terecht."

Dit bedrijvenpark is een gemeenschappelijke activiteit van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland en Bronckhorst. Als een bedrijf belangstelling heeft om zich in deze regio te vestigen wat komt dan eerst, de nog beschikbare kavels op gemeentelijke bedrijventerreinen of het A18 terrein?
"We hebben als deelnemende gemeenten met elkaar afgesproken dat voor logistieke bedrijven Montferland eerst in aanmerking komt. Voor bedrijven met een hoge milieucategorie komt het A18 Bedrijventerrein als eerste in aanmerking. Een voorbeeld daarvan is Esbro dat daar nu al gevestigd is. We moeten niet vergeten dat het initiatief voor de keuze van een vestigingsplek vooral bij de bedrijven zelf ligt. Het noordelijke deel van het terrein is vooral bestemd voor bedrijven met een grote oppervlakte. Alle XXL-ruimtevraag gaat in principe naar de A18 met uitzondering dus van logistieke bedrijven."

Er is afgewaardeerd op de grond van het A18 bedrijventerreinen. Als de uitgifte van kavels weer begint te vlotten kan er dan ook opgewaardeerd worden?
"Nee, er is niet afgewaardeerd, hoewel daar eerst wel sprake van was met betrekking tot het noordelijke deel. De deelnemende gemeenten hebben besloten het noordelijke deel in fasen in gebruik te nemen. Er is nu al 4 hectare van verkocht aan Gebr. van Beek, eierverwerker uit Wehl. We zijn erg blij dat we dit bedrijf binnen de gemeente kunnen houden."

Recent werd bekend dat Kramp uit Varsseveld fors gaat investeren in nieuwbouw in Utrecht. Niet bepaald iets waar de regio op zit te wachten. Had dit niet voorkomen kunnen worden door hen te verleiden zich op het A18 terrein te vestigen?
"Dat is natuurlijk zonde. Maar het ging in het geval van Kramp niet om de ruimte maar om het personeel. Vestiging in de regio is niet alleen een kwestie van hectares, maar ook van aantrekkelijkheid voor het personeel. Dat is iets waar we goed op moeten letten, dat is een grote uitdaging. Ook de bereikbaarheid speelt een rol."

De economie draait alweer een aantal jaren goed, maar vertoont de neiging iets af te vlakken. Tussen het nemen van een beslissing en het openen van een nieuw bedrijfspand zit al gauw twee jaar. Kunnen besluiten worden teruggedraaid?
"Dat klopt, maar nu is het moment om door te gaan. De vraag uit de markt is er ook naar."

De dreigende Brexit. Speelt die bij de vraag naar bedrijven om op het A18 terrein te bouwen?
"Ja, de Brexit speelt een rol. We merken nu dat bedrijven voorsorteren op de ontwikkelingen in Groot-Brittannië en dan komt onze regio in beeld. Dat zijn wat langere trajecten. Voor ons is het een uitdaging om daarop in te spelen. We hebben al een serieuze kandidaat die daardoor geïnspireerd is. Dit is voor hen een unieke plek, dicht bij Duitsland en in een hele goede corridor."

Brengen de nieuwe vestigingen op het A18 Bedrijventerrein ook nieuwe werkgelegenheid?
"Het A18 park bestaat uit een mengeling van bedrijven die werkgelegenheid met zich mee brengen. Ook voor mensen uit de regio."

Het liep een tijdlang stroef tussen de deelnemende gemeenten. Hoe is dat nu?
"De samenwerking tussen de partners is nu prima met instemming van de colleges en de gemeenteraden. In de gesprekken met elkaar hebben we gevonden wat onze gemeenschappelijke belangen zijn en wat ons bindt."

Meer berichten