Denken over muziek als beroep

DOETINCHEM - Muziekschool Oost-Gelderland helpt talentvolle en enthousiaste jongeren mee zich voor te breiden op een carrière in de muziek. Dat gebeurt door middel van de Vooropleiding Conservatorium Doetinchem/ ArtEZ en de talentenklas. Informatie daarover wordt op donderdag 14 maart gegeven tijdens een speciale avond.

De Vooropleiding Conservatorium is een uniek traject waarin de muziekschool, het ArtEZ conservatorium in Arnhem, het Ludgercollege, het Ulenhofcollege en het Rietveldlyceum (allen in Doetinchem) en het Almende college afdeling Isala in Silvolde gezamenlijk optrekken. De vooropleiding is er voor zowel voor klassiek georiënteerde leerlingen als voor pop/jazz/lichte muzikanten.
Met ingang van het komende cursusjaar krijgt de vooropleiding een update om nog meer aan de wensen van de muzikanten tegemoet te komen. Vanaf dat moment is het niet meer verplicht om leerling te zijn van de muziekschool. Ook leerlingen die privé-les hebben kunnen bij de vooropleiding aanhaken.
Het bestaande pakket verandert inhoudelijk niet. Leerlingen die de vooropleiding volgen krijgen op school extra muziektheorielessen, spelen allemaal in een ensemble of band, krijgen drie hoofdvaklessen op het conservatorium en doen mee aan een aantal werkdagen van ArtEZ. Muzikaal talent dat muziek vooral als hobby wil blijven zien, maar wel ambitie heeft om alles uit het eigen talent te halen kan zich vanaf komend cursusjaar inschrijven voor een talentenklas, waar leerlingen van alle leeftijden extra lessen krijgen zoals gehoortraining, theorieles en dergelijk.
De informatiebijeenkomst in Muziekschool Oost-Gelderland (Bizetlaan 1) begint om 19.30 uur

Meer berichten