In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 13 februari 2019

Door Bert Vinkenborg

Burgemeester, op 20 maart vinden verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Al jaren loopt de belangstelling voor deze verkiezingen terug. In 2011 een opkomst van nog bijna 56%, in 2015 nog geen 48%. De trend is verder teruglopend. Is dat een zorgelijke zaak?
"De algehele trend is dat verkiezingen in de laatste jaren een wat mindere opkomst hebben. De Kamerverkiezingen van 2017 waren daar een uitzondering op. De lage opkomst voor de Statenverkiezingen is best zorgelijk."

Wat is de democratische betekenis van deze verkiezingen bij een lage opkomst?
"Het minimum is voor mijn gevoel nog niet bereikt hoewel er geen wettelijke norm voor is. Vanuit het oogpunt van betrokkenheid van de kiezers zou een opkomst van minimaal de helft van de opgeroepenen een vuistregel moeten zijn. Bij de laatste verkiezingen voor de provincie hebben we dat dus niet gehaald. Je kunt je afvragen waar de ondergrens ligt. Stel dat 10 procent van de kiezers stemt; is de meerderheid daarvan dan nog democratisch representatief?"

Waarom blijven de kiezers volgens u weg. Gebrek aan bekendheid met het werk van de Provinciale Staten wellicht?
"Het probleem van de provincie is dat het echt wel ergens over gaat, maar dat veel onderwerpen relatief ver van de mensen staan. Toch gaat het vaak over best belangrijke zaken. Wat ook nog een rol speelt is het gevoel bij de kiezers van een provinciale identiteit. We leven hier in de grootste provincie van het land waar veel mensen in verschillende uiteenlopende regio's wonen. Voelen zij zich Geldersen of eerder Veluwenaren, bewoners van het Rivierenland of Achterhoekers?"

Hoe belangrijk zijn de Provinciale Staten voor Doetinchem?
"Voor Doetinchem is de Provincie enorm belangrijk en een heel belangrijke partij waar wij voortdurend mee te maken hebben. Of het nu gaat om infrastructuur, mobiliteit of financiering van projecten, we hebben altijd wel met de Provincie te maken. Ook in samenhang met onze centrale rol in Oost-Gelderland.

Landelijke partijen ontlenen betekenis aan hun scores op provinciaal niveau. Is dat terecht of politieke ketelmuziek?
"Bij de provinciale verkiezingen zijn er echt wel keuzes te maken. De voorspellende waarde voor het landelijke beeld is beperkt. Omdat de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen is hun rol wel degelijk van belang, zeker nu de huidige landelijke coalitie daar geen overtuigende meerderheid heeft. Wat mij betreft moeten mensen kiezen op basis van provinciaal belang in plaats van landelijke overwegingen."

Hoe krijgen we de kiezers op 20 maart wel naar de stembus. Moet de stemplicht weer worden ingevoerd?
"Stemplicht voelt aan als iets uit de 19e eeuw. Dat zou niet nodig moeten zijn. Toch kan dit wel opportuun worden naarmate de opkomst lager wordt. Veel mensen hebben kritiek op de politiek maar voelen zich blijkbaar niet genoodzaakt om te stemmen. Stemmen moet geen verplichting zijn; je moet het zelf aanvoelen. Ik roep iedereen op vooral te gaan stemmen."

Meer berichten