In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 17 oktober

Burgemeester, Afgelopen week heeft het college besloten het vervolg op het jaarplan 2017 'Verslavingspreventie jeugd en jong volwassenen' uit te stellen en in plaats daarvan een bestuursopdracht voor de periode 2019–2022 vast te stellen. Wat is de achterliggende reden voor dit besluit?

"Het college heeft voor gekozen om de activiteiten van 2017 ook in 2018 voort te zetten en zich voor te bereiden op een meerjarenplan dat het onderwerp beter op de kaart zet. Dit betekent aandacht voor meer dan alleen drugs en alcohol en ook aandacht voor meer dan alleen de jeugd en jong volwassenen. De bestuursopdracht stuurt aan op een plan dat daar een antwoord op geeft."

Recentelijk zijn er landelijk en regionaal weer een aantal ernstige incidenten gemeld met betrekking tot drugs. Lopen we niet achter de feiten aan?

"De incidenten zijn zonder meer ernstig te noemen. De gemeente Doetinchem voert een no-nonsens beleid op het gebied van handhaving drugs. Maar, zo lang er vraag is naar drugs, zal er aanbod zijn. Dat aanbieden gebeurt op een steeds agressievere wijze. Dit maakt preventie – voorkomen van gebruik – extra belangrijk. En dat begint bij de jeugd maar het eindigt daar niet. Het is structureel nodig en dat doen we ook. Het is bekend dat de effecten van preventie pas op de langere termijn merkbaar zijn."

In de coalitieagenda wordt als een van de opgaven genoemd een 'Preventieagenda openbare orde met aandacht voor alcohol, drugs, schulden, roken, gokken, gamen en sociaal mediagebruik'. Is dat niet een te breed terrein om tot een slagvaardig beleid te komen?

"Het is breed in de zin dat er meerdere onderwerpen op een rij worden gezet. Wat die onderwerpen gemeen hebben, zijn dat ze allemaal een vorm zijn van middelen- en gedragsverslaving. De belangrijkste doelgroep zijn – hoewel niet uitsluitend - de jongeren. Dat vraagt om een integrale aanpak en soms om een thematische."

De maatschappelijke impact van verslaving is verschillend en afhankelijk van het soort verslaving. Worden binnen het jaarplan duidelijke prioriteiten gesteld?

"De prioriteiten van dit meerjarenplan stellen we samen met organisaties en een vertegenwoordiging van diverse doelgroepen op. Dit plan is gericht op handhaving en op voorkomen van (erger). Wanneer iemand al verslaafd is, vraagt dat een gerichte behandeling. Dat is binnen deze gemeente geregeld."

Wat gebeurt er tot aan de vaststelling en uitvoering van het plan om te voorkomen dat wij rechts ingehaald worden door de realiteit?

"Wij beginnen niet bij nul. De gemeente heeft de wettelijke taak tot handhaving en er wordt ook ingezet op preventie. Het jaarplan 2017 en de voortzetting in 2018 daar zijn daar het bewijs van. Kortom: we zijn er al actief mee bezig en blijven dat doen."

Wat is de rol van de gemeenteraad?

"Raadsleden kunnen in dit voortraject aansluiten. De raad zelf zal uiteindelijk het meerjarenplan vaststellen."

Meer berichten