Ingrid Lambregts en Josan Meijers; wethouder en gedeputeerde schetsen het toekomstbeeld van de Veentjes. Foto: Bert Vinkenborg
Ingrid Lambregts en Josan Meijers; wethouder en gedeputeerde schetsen het toekomstbeeld van de Veentjes. Foto: Bert Vinkenborg (Foto: )

Transformatie De Veentjes van winkel tot woning

DOETINCHEM - Het project om de zogenoemde 'plint' van De Veentjes te transformeren van winkelpanden naar woningen gaat de volgende fase in. Wethouder Ingrid Lambregts geeft dinsdagmiddag 2 oktober samen met gedeputeerde Josan Meijers, architect Bob Custers en Joeri Hilte van projectontwikkelaar van Deursen Groep een beeld van wat er tot nu toe verricht is en wat de toekomst van De Veentjes is. Als alles volgens schema verloopt wordt er vanaf het voorjaar van 2019 begonnen met bouwen en zijn negen maanden later de eerste woningen klaar. Het huidige beeld van De Veentjes stamt nog uit de jaren '80. Sindsdien is er het een en ander veranderd met de economische crisis van 2008 als de beslissende zet om de zaak anders te gaan aanpakken en na te gaan denken over winkels en winkelgebieden.

Door Bert Vinkenborg

De gemeenteraad gaf in september 2017 zijn goedkeuring aan het toekomstscenario 'Wonen aan het park'. Deze maand ligt een voorstel bij de raad over de financiële bijdrage door de gemeente. Die bestaat uit een eenmalige bijdrage van 750.000 euro plus nog eens 70.000 euro structureel uit het aanvalsplan binnenstad. De provincie doet daar nog eens 1,7 miljoen bij om het project een extra zetje te geven. De totale kosten van het project bedragen 11 miljoen euro waarin begrepen de gemeentelijke en provinciale bijdragen.
De transformatie van 3.000 vierkante meter detailhandel naar 50 parterre woningen is het gevolg van een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen, ook de huidige bewoners van de woningen boven de nu bestaande winkels. Wethouder Lambregts meent dat dit project een mooie aansluiting vormt op het toekomstige project op de plek van de voormalige C1000 waar 74 appartementen gecreëerd worden.
Gedeputeerde Meijers geeft aan dat hier niet naar een gebouw maar naar een gebied wordt gekeken en dat door de gezamenlijke integrale aanpak veel betere resultaten behaald worden. Er is ook gekeken wat de effecten zijn wanneer hier woningen worden toegevoegd terwijl elders in de regio wellicht sprake is van krimp. Een welkom neveneffect is dat de rol van het centrum van Doetinchem door dit project versterkt wordt.
Belegger en projectontwikkelaar van Deursen is eigenaar van een groot deel van de panden binnen het project. Een aantal andere vastgoedeigenaren uit het gebied hebben zich bij het maken van de plannen aangesloten. Joeri Hilte: "Vanaf dag één was duidelijk dat we dit niet alleen kunnen." Het Amphion Park speelt volgens hem een vitale rol in het geheel.
Architect Bob Custers: "Gebiedstransformatie is niet eenvoudig. De plint waarin nu winkels zijn of waren gevestigd was nooit bedoeld om in te wonen. Het was een hele puzzel om voldoende daglicht in de nieuwe begane grond woningen te krijgen. De verschillende woningen waren de puzzelstukjes waarmee we aan de slag gingen. De oorspronkelijke winkels waren immers smal en diep met relatief weinig daglicht. Om de scheiding Openbaar en Privé tot stand te brengen is gekozen voor een groene zone met aansluiting op het park. Unieke woningen zijn het resultaat die horen bij De Veentjes. Dit gaat een voorbeeld worden voor soortgelijke gebieden in Nederland."

Het animo vanuit toekomstige bewoners is groot volgens projectontwikkelaar van Deursen die dit samen met een lokale makelaar onderzocht heeft. De gegadigden zijn heel gemengd; het gaat om jongeren maar ook om ouderen.
Dit plan maakt een eind aan de onzekerheid hoe het verder gaat en levert zelfs een impuls voor ondernemers om zich bijvoorbeeld aan de Terborgseweg te vestigen. Men weet nu waar men aan toe is.

Meer berichten