In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...

In gesprek met de burgemeester | wk 37

Burgemeester, handhaving, vroeg of laat krijgen inwoners er wel een keer mee te maken. Niet altijd heeft men er begrip voor. Wat houdt het in? "Toezicht en handhaving moeten we wel uit elkaar houden. Handhaving houdt in dat je moet handelen. Ik ben voorstander van het hebben van regels, maar ook weer niet teveel. Bij tijd en wijle moet het. Regels waarop wij moeten handhaven zijn er heel veel verschillende, van illegaal straatventen tot illegaal bouwen. Bouwen mag tegenwoordig iets meer dan vroeger maar nog steeds niet onbeperkt. Illegaal in een kantoorpand wonen dat geen woonbestemming heeft is ook een voorbeeld en het in bezitnemen van grond die van de gemeente is."

Soms wordt er consequent gehandhaafd en worden boetes opgelegd, maar soms ook niet. Selectief handhaven dus. Burgers begrijpen dat niet. Hoe zit dat? "Bewust gedogen kan, maar ook dat is gereguleerd. Er is geen willekeur. In gelijke situaties wordt gelijk gehandeld."

Handhaving is een taak van de uitvoerende macht om te zorgen dat regels die zijn voorgeschreven door de wetgevende macht worden nageleefd. Bij niet handhaving van regels ontstaat feitelijk een situatie waarin de wet wordt aangepast. Dat is toch niet de bedoeling? "Gedogen kan. Mijn stelling is ook dat als ik ergens van weet dat ik er ook naar moet handelen. Handhaving gebeurt niet alleen door de gemeente maar ook door de brandweer en de Omgevingsdienst Achterhoek ODA. De politie staat qua gezag onder de burgemeester, maar ik kan de politie geen aanwijzingen geven."

Serieuze overlast waar niets aan gedaan wordt en kleine overtredingen die streng bestraft worden met relatief hoge boetes. De burgers ondervinden dit als onrechtvaardig en nemen de wet niet meer serieus. Is dat een fundamenteel probleem? "Er is altijd een tekort aan handhavingscapaciteit. De hoeveelheid handhaving is een politieke keuze die gemaakt wordt, Je wilt niet op elke straathoek een handhaver hebben. Als iemand iets doet wat in strijd is met de wet en hij of zij gaat daarmee door dan creëert men daarmee ruimte. Maar dat kan niet altijd doorgaan. Sommige overtredingen zijn in de zin van handhaving zeer zwart-wit. Parkeren is daar een goed voorbeeld van. Overtredingen in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening APV zijn vaak interpretabel en dan komt het op de handhavingscapaciteit aan, dus de hoeveelheid menskracht."

Het opleggen van boetes is ervoor bedoeld dat de dader de overtreding niet opnieuw begaat. Toch vormen de inkomsten uit bijvoorbeeld parkeerboetes een vast bestanddeel van de begroting dat niet gemist kan worden. Is dat geen vreemde zaak? "Dat is een misverstand. Boetes komen niet bij de gemeente maar bij het Rijk terecht. Bij handhaving is geld bijna nooit een overweging. Het budget is niet prioriteit stellend, de ernst van de overtreding is dat wel. De preventieve werking van een boete is belangrijk."

Meer berichten