Doetinchem zoekt winnaar voor 'doet mee-award'

DOETINCHEM - Doetinchem is van plan begin volgend jaar een Doetinchem doet mee-award uit te reiken. Een prijs bestemd voor een persoon of organisatie die zich met een lokaal initiatief in de gemeente inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen. Doetinchemmers worden opgeroepen een initiatief te nomineren.

De Doetinchem doet mee-award is een samenwerking tussen de gemeente Doetinchem en MEE Oost. Het uitgangspunt van de gemeente is dat iedereen meedoet, mee kan doen en zijn/haar steentje bijdraagt, naar eigen kunnen. De gemeente wil de komende jaren daarom meer participatie, vitaliteit en zelfredzaamheid van de inwoners realiseren. Dit in samenwerking met andere organisaties én met burgers.
Initiatieven die deze participatie bevorderen kunnen daarbij een stimulerende factor zijn. Maar dan moeten ze wel zichtbaar worden gemaakt. En dat is wat de Doetinchem doet mee-award beoogt.
Wethouder Frans Langeveld: "Ik ben er trots op dat er zoveel initiatieven zijn in onze gemeente om iedereen mee te laten doen in de samenleving. Het uitbrengen van een nominatie voor de Doetinchem doet mee-award is een geweldige kans om die persoon of organisatie die zich altijd zo voor anderen inzet in de spotlights te zetten. Dus breng allemaal je stem uit, en laat heel de gemeente zien wat juist deze persoon of organisatie zo bijzonder maakt!"

Nomineren
Iedereen kan tot 1 november 2018 een initiatief van een persoon of organisatie in de gemeente Doetinchem nomineren via de website. Wie naar huis gaat met de award wordt niet door de gemeente of MEE Oost bepaald. Een vakjury, bestaande uit ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en lokale partners, zal zich over de genomineerden buigen. Uit alle nominaties selecteren zij drie initiatieven, waar vervolgens door het publiek op gestemd kan worden. De winnaar wordt 7 januari 2019 tijdens een feestelijke bijeenkomst bekendgemaakt.
Meer informatie op de website of bij MEE Oost via telefoonnummer 0314-344 224.

doetinchemdoetmee-award.nl

Meer berichten