In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester | 11 juli

Burgemeester, Nederland en vooral ook de Achterhoek hebben sinds ruim een maand te maken met droogte. Doetinchem verkleurt langzaam van groen naar geelbruin. Wat betekent dit voor de gemeente?
"Buha, dat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verzorgd, heeft de inwoners opgeroepen de boompjes in hun buurt water te geven. De bermen die je ziet worden steeds geler en bruiner. De droogte heeft wel impact. Twente en de Achterhoek zijn nu de droogste delen van Nederland. Ook het gevaar van natuurbranden neemt nu toe. Dat is een van de ergste dingen die je kan overkomen. De tuinen lijden er ook onder. Mijn tuin is dit voorjaar helemaal aangeplant onder andere met jonge beuken. Het wordt de komende weken best spannend of er nog neerslag bijkomt of dat de droogte aanhoudt."

Als het om water gaat zijn er verschillende organisaties die meepraten en meebeslissen zoals het Waterschap en drinkwaterbedrijf Vitens. Wat is de rol van de gemeente?
"Wij zijn als gemeente participant in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er is op dit moment nog geen sprake van gecoördineerd overleg, maar dat moment kan er wel komen. Hittestress is een probleem dat in een stad kan optreden, ook in Doetinchem, en dus een gemeentelijk vraagstuk. Hogere sterfte- en ziektecijfers, lagere arbeidsproductiviteit en meer agressie zijn onder meer gevolgen van hittestress die kunnen ontstaan tijdens een hittegolf."

Wat moet en wat mag niet?
"Er is zorg voor de beschikbaarheid van water. We hanteren daarom bijvoorbeeld een sproeiadvies. We kennen een volgorde van de noodzakelijke beschikbaarheid van water. Er moet altijd voldoende water zijn om een brand te blussen. Dat gaat dan vóór op het besproeien van de tuintjes. Mensen begrijpen dat ook wel. Van verkeer en weer heeft iedereen verstand."

Wie handhaaft?
"Handhaving op gemeentelijk niveau is nu nog niet aan de orde. Buha heeft het eigenlijk omgedraaid. Zij hebben de mensen gevraagd zelf de boompjes water te geven. Dat past ook bij Doetinchem. Zo lossen we samen dingen op. Als gemeente delen we ook twee keer per jaar in een wijk boompjes uit. Die vergroening helpt dus tegen de hittestress en dan als je dan een boompje krijgt is het niet gek als je gevraagd wordt in tijden van droogte dat boompje soms water te geven."

Over een paar weken hebben we de jaarlijkse vakantie-uittocht. Gaat het waterverbruik dan terug?
"Die vakantiedip wordt hopelijk weer gecompenseerd door het toerisme naar de Achterhoek en daar zijn we weer blij mee."

Door het veranderende klimaat lijkt het erop dat wij in de toekomst vaker periodes van droogte gaan meemaken. Welke structurele maatregelen kunnen we nemen om de gevolgen te beperken?
"Er wordt wel nagedacht over structurele maatregelen. Klimaatdeskundigen waarschuwen dat de weersomstandigheden steeds extremer gaan worden, dus hoosbuien als het regent en hoge temperaturen en droogte in de zomer. We houden steeds meer weer-gerelateerde multidisciplinaire oefeningen. De calamiteiten waar dan op geoefend wordt zijn bijvoorbeeld windhozen, overstromingen en natuurbranden. Dat is realistisch en dat gaan we zeker vaker doen."

Meer berichten