In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 27 juni

Burgemeester, In uw portefeuille hebt u onder meer het onderwerp Lobby. Een van de definities van lobbyen is 'Het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij bestuursorganen; het initiatief voor het contact ligt bij de lobbyist, iemand die er geen statutair onderdeel van uitmaakt. De interventie door zo'n derde partij vindt doorgaans plaats buiten het zicht van de openbaarheid'. Dat klink nogal obscuur. Hoe gaat het in werkelijkheid?
"Obscuur is niet het goede woord, maar het gebeurt wel achter de schermen, Het lobbyen hier en binnen de regio kan echter wel afgestoft worden. Buiten moeten we het verdienen op drie niveaus, in Arnhem bij de Provincie, in Den Haag bij het Rijk en in Brussel bij de EU. Belangrijke onderwerpen zijn op dit moment de bereikbaarheid en ontsluiting van de regio, die staan hoog op de lijst. Afgelopen donderdag was de Commissaris van de Koning hier en toen was de ontsluiting van de regio ook een van de gespreksonderwerpen. Als er een ongeluk gebeurt op de A18 of de N18 dan zijn we afgesloten. Op dit moment ben ik daarnaast in Den Haag bezig met de zogenoemde 'Regiodeal'. Dat gaat om een bedrag van tussen de 0 en 40 miljoen euro. Maar om geld te krijgen moet je wel een goed verhaal hebben. We praten daar met Kamerleden, maar ook met hoge ambtenaren. De relaties met de Provincie in Arnhem waren al goed, met het Rijk in Den Haag kan het nog beter. De relaties met de EU in Brussel moeten nog ontwikkeld worden, daar moeten we nog werk van maken. We moeten een duidelijk en consequent verhaal uitdragen. Doetinchem is geen dorp, maar ook geen grote stad. Toch hebben het wel over een verzorgingsgebied van tussen de 200.000 en 300.000 inwoners."

Onttrekt het lobbywerk zich aan de democratische controle?
"Bij alles wat ik doe word ik geïnspireerd door de basis, maar soms gaat het ook om stille diplomatie. Een voorbeeld is wanneer wij de landelijke intocht van Sinterklaas hier naartoe zouden willen halen. Dat hoeft niet iedereen meteen te weten. Soms is er ook sprake van een luidruchtige lobby. Een voorbeeld is de mogelijke verhuizing van de Belastingdienst, Daar zijn we natuurlijk tegen en dat roepen we dan ook heel hard."

Is lobbywerk voor een burgemeester een toevallige nevenactiviteit of gaat u gericht te werk met bijvoorbeeld een jaarplan?
"Lobbyen is een vast onderdeel van mijn werk en staat ook in mijn portefeuille. Het is in het bijzonder een taak van een burgemeester."

Als u lobbyt komt u dan collega's tegen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn bij uw contactpersonen en dus met u concurreren?
"Ik vind het leuk om te doen en het hoort erbij. Ja, ik kom wel collega's tegen, maar gelukkig niet zo vaak. Je moet erin blijven investeren. Een goed netwerk vandaag betekent niet dat het er over vijf jaar nog is. Het gaat niet alleen om bewindspersonen, maar ook om topambtenaren."

Er zijn ook groepen en personen die in opdracht lobbywerk verrichten. Maakt de gemeente ook gebruik van dat soort tussenpersonen?
"Ik werk liever met vaste mensen. In Arnhem doen we het bijvoorbeeld zelf. In Den Haag lobbyen we samen met de Provincie. In Brussel is het een stuk lastiger, we denken erover na hoe we het daar effectief kunnen aanpakken. In potentie komt daar veel geld vandaan. De Provincie heeft daar wel een lobbyist in dienst."

Kunt u voorbeelden noemen van specifieke resultaten die voor Doetinchem gescoord zijn door lobbywerk?
"De uitbreiding van de spoorlijn Arnhem-Doetinchem is een voorbeeld van goed lobbywerk vanuit onder andere ons stadhuis."

Is er in de toekomst nog wel behoefte aan lobbywerk nu de Achterhoek Board waarin zeven gemeenten samenwerken een feit is?
"Meer dan ooit! Je moet het samen doen en elkaar wat gunnen. Wij als centrumgemeente moeten de drijvende kracht zijn, zelfbewust en er staan."

Wat is het profiel van een succesvolle lobbyist?
"Je moet een ander niet irriteren. Aimabel en aanwezig zijn."

Meer berichten