Stadhuis Doetinchem. Foto: Burry van den Brink
Stadhuis Doetinchem. Foto: Burry van den Brink (Foto: Burry van den Brink)

Doetinchem zet in op slimme, vitale en duurzame samenleving

DOETINCHEM - Op een totaal bedrag van 270 miljoen euro heeft de gemeente Doetinchem vorig jaar 1,9 miljoen euro overgehouden. Dat geld was echter gereserveerd voor een aantal projecten waar ook dit jaar fors op wordt ingezet. Aangevuld met zo'n 0,8 miljoen euro uit de reserves, is daar dit jaar 2,7 miljoen euro voor beschikbaar. De gemeenteraad besluit 12 juli over de jaarrekening.
Deze jaarrekening is de financiële verantwoording van het laatste jaar van het vorige college. Dat college zette vooral in op de zogenoemde transitie van het sociaal domein, waarbinnen een groot aantal voormalige Rijkstaken in de zorg werden overgeheveld naar de gemeente en investeringen in een vitale duurzame economie. Daarbij sprong vooral de aanpak van de binnenstad in het oog en de manier waarop de gemeente daarin de samenwerking met de inwoners zocht.

Het nieuw gevormde college (dat uit wethouders van dezelfde partijen is samengesteld) gaat verder op deze ingeslagen weg. Waar de samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen voor de binnenstad al tot verrassende en succesvolle initiatieven heeft geleid (Doetinchem werd genomineerden voor de Nationale Citymarketing trofee), wordt die aanpak inmiddels ook succesvol ingezet voor de transitie naar een meer duurzame economie en energie neutrale gemeente. Ook hierbij wil de gemeente vooral stimuleren en faciliteren, verbindingen leggen tussen partijen en zet de gemeente voorlopig vooral in op energiebesparing en duurzame opwekking.

Centrumgemeente
De rol van centrumgemeente vraagt op veel terreinen extra inspanningen. Zowel op het terrein van zorg, als op het terrein van openbare orde en ook bereikbaarheid. Op dat laatste domein wordt extra geïnvesteerd in zowel bereikbaarheid met het openbaar vervoer als met de fiets. Daarbij is ook extra aandacht voor veiligheid. Zo is vorig jaar de fietstunnel onder de Europaweg gereed gekomen.
Ten aanzien van de woningvoorraad verschuift de aandacht van kwantiteit naar kwaliteit. Dat betekent ook het streven naar een gedifferentieerde opbouw van wijken, voldoende betaalbare woningen en behoud van leefbaarheid, door bijvoorbeeld het vergroenen van de binnenstad en glasvezel in het buitengebied.

Preventie en jongeren
De transitie van het sociaal domein heeft in belangrijke mate vorm gekregen. Gemeente Doetinchem legt daarbij de focus op preventie en jongeren. Een pilot waarin we extra aandacht besteedden aan gezinnen met jeugdproblematiek bleek zeer succesvol en wordt vanaf dit jaar in heel Doetinchem ingezet. Komend jaar wordt er ook extra aandacht besteed aan het vroegtijdig opsporen en helpen van jongeren met schulden.

Sport en cultuur
Die inspanningen voor een vitale en duurzame samenleving worden ook zichtbaar in de ondersteuning op het gebied van sport en cultuur. Het gastheerschap van aansprekende evenementen - zoals vorig jaar het EK vrouwenvoetbal en dit jaar de Special Olympics - gaat daarbij hand in hand met het inzetten van de positieve uitstraling daarvan voor een gezonde leefstijl.
Hetzelfde geldt voor cultuureducatie waarbij de gemeente zich vooral richt op de jeugd tot en met veertien jaar en het nauw samenwerken met de schouwburg, de Gruitpoort en de muziekschool.

Slimme economie
De focus voor de ontwikkeling van een duurzame economie ligt al enkele jaren regionaal op 'smart werken'. Ook hier speelt Doetinchem als centrumgemeente een belangrijke rol. Daarbij gaat het niet alleen om bedrijven die met nieuwe slimme technologie werken, maar ook om de stimulering van streekproducten, want een slimme economie is ook duurzaam en biedt kansen voor iedereen in de samenleving.

Meer berichten