In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 30 mei

Burgemeester, vanaf 25 mei is de AVG ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook wel privacywet genoemd in werking getreden. Van alle kanten worden we bestookt met e-mails waarin organisaties en verenigingen laten weten hun zaken op orde te hebben. Hoe staat het met de gemeente Doetinchem?
"Ik denk dat wij het op orde hebben. Wij hebben daar vroegtijdig op geanticipeerd en hebben daar een speciale medewerker voor in dienst. Die werkt voor Doetinchem en een aantal andere gemeenten in de Achterhoek. Het proces gaat overigens ook na 25 mei nog steeds door. We gaan ook door met ons personeel te instrueren over wat ze wel en niet mogen doen."

Deze wet is het gevolg van een EU richtlijn. Zijn we niet te ver doorgeschoten met de bescherming van onze privacy?
"Dat ligt eraan hoe je de wet uitlegt. Soms kan dat te ver gaan. Het hoeft geen administratieve hinder te zijn. Veel kleinere organisaties en verenigingen zijn er te laat voor gaan zitten. Bij hen is het belletje laat gaan rinkelen. We gaan nu een overgangsperiode van twee jaar in. Het is te doen, maar je moet er wel voor gaan zitten en erover nadenken. Je moet iedereen de tijd geven."

In de media verschenen onlangs berichten dat tien van de twaalf ministeries hun zaken nog niet op orde hebben. Bij de gemeente komen ook enorme hoeveelheden persoonsgegevens binnen. Is Doetinchem helemaal klaar met de invoering van de privacywet? Wie controleert dat?
"Wij als gemeente voldoen nu wel aan de wet maar we zijn er al meer dan een jaar mee bezig met behoorlijk wat menskracht. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens controleert of alles in orde is."

De privacywet geldt voor alle organisaties en instellingen van groot tot klein. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens moet controleren of de uitvoering volgens de regels is gebeurd. Als dat niet het geval is kunnen boetes opgelegd worden. Dreigt dat ook voor de gemeente Doetinchem?
"Dat denk ik niet. In principe kan de toezichthouder beboeten, maar de minister heeft al aangegeven dat de eerste tijd nog niet te willen doen. Voor kleine verenigingen en organisaties is het best wel lastig. Brancheorganisaties bieden ondersteuning aan en organiseren bijeenkomsten, onder andere voor het midden- en kleinbedrijf, maar de overheid had dat ook wel mogen doen. Doordat in de media heftig op dit thema wordt gehamerd is soms enige onrust ontstaan. In het kort; het is best te doen maar je moet het wél doen."

Meer berichten