In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 16 mei

Burgemeester, een van de voorwaarden voor de economische ontwikkeling van de gemeente en de regio is het behoud of het aantrekken van hoger opgeleiden. Lukt dat en wat zijn de voorwaarden om daarin te slagen?
"Wij hebben hier behalve de Pabo eigenlijk geen HBO-opleidingen. Veel jonge mensen met een diploma voortgezet onderwijs op zak gaan daardoor weg naar een plek waar dat wel voorhanden is, Aan de ander kant, wat we wel hebben is een dynamisch bedrijfsleven waar jongelui terecht kunnen, te beginnen voor stageplaatsen en later voor een baan. Voor de categorie hoger opgeleiden tussen de 35 en 40 jaar hebben we een ander soort infrastructuur nodig, onder andere een goed openbaar vervoer. Ik ben heel erg voor een verbetering van de OV infrastructuur zodat we vanuit de regio snel en gemakkelijk naar de randstad kunnen en omgekeerd. Denk aan een snelle verbinding met bijvoorbeeld Schiphol. Voor Doetinchem en de regio is het enorm belangrijk dat we hoger opgeleiden blijven trekken. Woensdag 16 mei hebben we het Achterhoeks Lentediner in Den Haag waar vanuit de regio een gemengd gezelschap aan deelneemt, bestaand uit bestuurders en mensen uit diverse takken van de maatschappij, onder andere het bedrijfsleven. We gaan daar samen in een bus heen. Er komen zo'n 35 à 40 Kamerleden op af en dat is best wel veel. Bijzonder is dat er dit jaar ook een delegatie burgemeesters van Duitse grensgemeenten bij is. Een van de gesprekspunten is het verdelen van regiogeld door staatssecretaris Knops. Het gaat om miljoenen.

Behalve de Pabo Iselinge zijn er in Doetinchem geen HBO instellingen. Middelbare scholieren met een HAVO of VWO diploma vertrekken dus bijna automatisch naar een stad buiten de regio voor hun verdere opleiding. Na het voltooien van die opleiding komen ze vaak niet meer terug. Wat kunnen we daaraan doen?
"We moeten de studenten en afgestudeerden terug lokken, onder meer door het aanbieden van stageplaatsen. Ook moeten we innovatie laten zien. Daar investeren we op. Het doorbreken van de bestaande onderwijsstructuren is heel erg moeilijk. Beter is om afspraken te maken met de grotere instellingen voor 'satelliet opleidingen' in de regio. Dat is iets wat we regionaal moeten oppakken. Een soort satelliet campus is daarvoor denkbaar."

Het gaat blijkbaar om de mix van opleidingen, banen, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en tenslotte de aantrekkelijkheid van Doetinchem en de regio. Hoe scoren we daarmee?
"Het gaat goed met onze stad. Mensen komen hier graag wonen. De binnenstad is genomineerd als beste en Amphion is het beste theater van Nederland. We moeten er echter wel aan blijven werken."

Wat zijn de verbeterpunten om tot een optimale mix te komen en wat gaat u daaraan doen?
"Op de inhoud hoeven we niet zo heel veel te doen. Aan de zichtbaarheid naar buiten is nog wel wat te verbeteren. Daar moeten we nog aan werken."

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten