In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 2 mei

Burgemeester, Nederland scoort internationaal hoog als het om geluk gaat en het percentage burgers dat zegt gelukkig te zijn stijgt zelfs. Hoe gelukkig zijn de inwoners van Doetinchem eigenlijk?
"Daar is onderzoek naar gedaan. Doetinchem scoort gemiddeld 92% tegenover Nederland als geheel 90,3%.Als je naar dit soort scores kijkt dan zie je dat Nederland hoog scoort op allerlei gebieden, ook geluk. Op de wereldranglijst van gelukkige landen staat Nederland op de zesde plaats met een stijgende tendens. Amerika staat relatief laag op de veertiende plaats. De indruk ontstaat echter dat de mensen in Nederland meer gaan klagen en minder gelukkig worden. De cijfers spreken dat tegen. Naarmate de mensen het beter krijgen lijkt het wel of ze minder gelukkig worden. We moeten onze ogen echter ook niet sluiten voor het feit dat veel mensen armoede kennen of eenzaam zijn en dus niet gelukkig zijn. Met andere woorden, de werkelijkheid is iets genuanceerder."

Maakt het verschil of je in een stad woont of in de provincie?
"Het lijkt erop dat mensen die in perifere en meer landelijke gebieden wonen gelukkiger zijn dan de inwoners van de meer verstedelijkte. Wat mij in Doetinchem opvalt is het enthousiasme van de mensen om er iets van te maken en er samen de schouders onder te zetten. Wij kunnen ons nog meer profileren als gemeente waar het goed leven is."

Wat bepaalt ons geluksgevoel?
"Dat gevoel wordt bepaald door bijvoorbeeld de verdeling van de welvaart, de sociale verbondenheid, het vertrouwen in de samenleving en de overheid, de kwaliteit van de zorg en natuurlijk de vrijheid."

Maakt geld gelukkig?
"Geld op zich maakt niet gelukkig, maar het creëert wel de mogelijkheden om het te worden. Gebrek aan geld kan het moeilijker maken gelukkig te zijn of te worden. Zoals het spreekwoord luidt 'Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak'. Het moet wel in jezelf zitten."

In de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776 staat geschreven dat het streven naar geluk een onvervreemdbaar recht is van alle mensen.
"Toch is het daar minder gelukt. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de grote tegenstellingen binnen de Amerikaanse maatschappij en het feit dat het land bijna voortdurend bij oorlogen is betrokken. Nederland scoort belangrijk hoger dan Amerika."

Wat is de invloed van de overheid voor het geluksgevoel van de burger?
"De weg die we nu al zo'n 200 jaar bewandelen heeft geleid tot een homogene gemeenschap. Er is sprake van een bepaalde vorm van gelijkheid. Het zit wellicht ook in onze genen. Nederland lijkt in dat opzicht een beetje op de Scandinavische landen. Daar is het geluksgevoel mede een gevolg van overheidsbeleid. Op gemeentelijke schaal doen ook wij daar wat aan door mensen die het niet zo breed hebben in staat te stellen mee te doen aan de samenleving. Het Meedoen-arrangement is daar een voorbeeld van."

Meer berichten