advertorial

Update over Domus Wehl

Nu de lente heel voorzichtig zijn intrede doet wordt het weer tijd voor een update over de zaken waar we ons mee bezig houden binnen Domus Wehl. De winter was best lang en vooral koud. Toen de vorstperiode aanbrak bleken niet alle ketels van de verwarming over de juiste druk te beschikken. Gelukkig werd dat probleem snel verholpen zodat we niet letterlijk in de kou zaten. Sinds december hebben we een huismeester aangenomen. Deze man is in korte tijd haast onmisbaar geworden door zijn technische kennis en hulp bij hand- en spandiensten!

Momenteel zijn alle kamers binnen Domus bewoond. We bieden onderdak aan drie vrouwen, de rest zijn mannen. Er is de afgelopen periode een bewoner uitgestroomd omdat hij niet aan de afspraken, die we met het dorp hebben gemaakt, kon voldoen. Voor deze bewoner is er een nieuwe bewoonster gekomen. Zij is ingestroomd, in goed overleg, met GGNet onze ketenpartner.

Dagbesteding
Het gaan naar de dagbesteding is voor sommige deelnemers moeilijk. De meeste bewoners van Domus vertrekken dagelijks (per bus) naar het 50|50 Workcenter in Zutphen. Maar soms is het lastig om 's morgens de motivatie te vinden om op te staan. Het hele traject van het toewerken naar 'het gewone leven', waar werken onderdeel van is, is bij ons dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek. Het gaat hierbij om keuzes maken en de kracht vinden om op een andere manier dan voorheen voldoening te halen uit je leven en om te leren om eigenaar te worden van je eigen traject. Hier willen wij onze bewoners bij ondersteunen en hier is dagbesteding een belangrijk onderdeel in. Wij zien dat door een zinvolle dagbesteding de talenten van onze deelnemers worden ontwikkeld, het sociale leven verbetert en dat uiteindelijk, op welke termijn dan ook, herstel van het gewone leven plaatsvindt.

Team Domus
Als team van Domus Wehl lopen we momenteel een intensief traject van training en bijscholing. We hebben afscheid genomen van verschillende collega's en gelukkig weer nieuwe en fijne collega's mogen begroeten.

Goede contacten
Veel zaken zijn in beweging in en rond Domus. Gelukkig zijn de contacten met het dorp goed en weten we elkaar te vinden als het nodig is. Medewerkers van Domus worden regelmatig uitgenodigd om wat over hun werk te vertellen op bijeenkomsten van vrouwenverenigingen of Rotary's en soms gaan er bewoners mee om wat te vertellen over hun leven.
Hartelijke groeten, ook namens bewoners en medewerkers,
Henriëtte van Olst, leidinggevende (h.van.olst@legerdesheils.nl)


www.legerdesheils.nl/overijssel

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten