In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 25 april

Burgemeester, op vrijdag 27 april wordt Koningsdag gevierd. Overal vinden festiviteiten plaats en kinderen verkopen hun oude spullen op de vrijmarkt. Is Koningsdag nog iets van deze tijd?

"Ja, het is juist van deze tijd! Mijn kinderen hebben een standje op de Veentjes gehuurd en zitten daar met hun spullen. Het kostte nog moeite om er een te krijgen zoveel belangstelling was er. Koningsdag staat bol van de oude tradities maar slaat ook een brug naar de toekomst. Heel veel Nederlanders vinden dit leuk. Afgelopen vrijdag hadden we op de scholen al de Koningsspelen waar met veel enthousiasme aan is meegedaan. In mijn tijd als gedeputeerde van de provincie Groningen heb ik het daar meegemaakt met een bezoek van de koningin, dat was fenomenaal. Dat zou ook wel iets voor Doetinchem zijn. Het kost wel geld en inspanning maar zo onrealistisch is dat niet. Buitenlanders vinden onze Koningsdag ook heel mooi."

Bij Koningsdag hoort ook traditioneel de jaarlijkse lintjesregen. Wat betekent die voor de burgers?

"Dat betekent heel veel. Het uitreiken van een koninklijke onderscheiding is een van de mooiste manieren om mensen te bedanken voor hun verdiensten voor de samenleving. De gedecoreerden komen uit alle geledingen van de samenleving. De dag voor Koningsdag is dat ook dit jaar weer het geval. Zoals gebruikelijk blijft het tot het laatste moment geheim wie een lintje krijgt. Om mensen voor te dragen is een lange aanlooptijd nodig. Dat weet lang niet iedereen. Wij zullen daar binnenkort weer aandacht aan besteden."

Zeer onlangs is het boek 'Wilhelmina, mythe, fictie en werkelijkheid' van historicus Gerard Aalders over oud-koningin Wilhelmina verschenen. De auteur laat in zijn boek geen spaan heel van de koningin. Welke invloed heeft deze publicatie op het beeld van het koningshuis? Is het draagvlak voor de monarchie tanende?

"De tijdgeest van de regeerperiode van koningin Wilhelmina laat zich niet vergelijken met die van nu. Een koning of koningin is iemand anders dan een staatshoofd met een politieke signatuur. De Oranjes hebben door de eeuwen heen geleerd hoe met hun rol om te gaan en doen dat zeer professioneel."

Bestaat in Nederland een grote tegenstelling tussen monarchisten en republikeinen?

"Ik vind dat erg meevallen. De discussie is er wel, maar die wordt op een heel nette manier gevoerd. Hoewel er verschillen van mening zijn gaat men er op een fatsoenlijke manier mee om."

In hoeverre bepaalt het imago van ons huidige koningspaar het beeld van de monarchie?

"Dat imago is heel belangrijk. Er is best wel enige aarzeling geweest toen Willem Alexander zijn moeder opvolgde. Hij doet het voortreffelijk, maar wel anders dan zijn moeder. Ik heb hem in Groningen zelf meegemaakt en hij is een zeer geïnteresseerde, charmante en humoristische man met een leuk gezin. Ik heb kunnen vaststellen dat hij erg goed geïnformeerd is. Ik was onder de indruk van zijn feitenkennis."

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten