Informateur Maria Martens en burgemeester Mark Boumans. Foto: Bert Vinkenborg
Informateur Maria Martens en burgemeester Mark Boumans. Foto: Bert Vinkenborg

Informateur adviseert voortzetting van de coalitie

DOETINCHEM - Informateur Maria Martens komt in haar rapport van bevindingen tot het advies aan formateur Ingrid Lambregts dat een voortzetting van de coalitie zoals die in 2014 gestart is de meest kansrijke is voor de komende raadsperiode tot 2022. Deze coalitie zou dan bestaan uit CDA, VVD, CU/SGP als basis verbreed met D66 en GroenLinks. Samen hebben deze partijen een comfortabele meerderheid van 19 zetels in de raad van 31 zetels.

Door Bert Vinkenborg

Als argumenten voor haar advies worden door de informateur aangegeven dat de vorige coalitie goed werk heeft verricht en dat er sprake is van onderling vertrouwen in de Doetinchemse raad. De kiezer heeft dit blijkbaar gewaardeerd want, tegen de landelijke trend in, hebben de landelijke partijen gewonnen. Ook de coalitiepartijen genoten het vertrouwen van de kiezers; zij wonnen of bleven gelijk.

Alle fracties toonden zich bereid aan een nieuwe coalitie deel te nemen en er waren geen onderlinge blokkades. Voor een meerderheid zou een coalitie van vier partijen voldoende zijn, maar in het licht van de verkiezingsuitslag en om een toekomstige coalitie een zo breed mogelijke basis te geven kiest Martens voor een 5-partijen coalitie. Bijzonder is dat CU/SGP met één zetel toch door iedereen genoemd is als mogelijke coalitiepartner. De reden hiervoor is de waardering voor de rol die wethouder Henk Bulten in de afgelopen vier jaar heeft vervuld.
Mocht de formatiepoging van Ingrid Lambregts in eerste aanloop niet succesvol zijn dan blijft nog een mogelijke coalitie over van CDA, VVD, CU/SGP en PvdA.

SP grote afwezige
Opvallend is dat bij geen van de opties de SP wordt genoemd. Hiervoor zijn waarschijnlijk twee redenen aan te voeren. De SP gaat de nieuwe raadsperiode in met een zetel minder dan in de vorige. Ten tweede wordt de SP blijkbaar niet als een voor de hand liggende partner gezien door de andere partijen.
Formateur Ingrid Lambregts in haar slotwoord: "Ik ga verder langs de lijnen die door de informateur zijn uitgezet. Vrijdag 13 april spreek ik met de fracties die zijn genoemd."
Alles wijst er nu op dat de eindfase is ingegaan en dat de formatie een kwestie wordt van namen koppelen aan wethouderszetels. De enige verrassing wordt nog wie de open plek van Peter Drenth gaat bezetten.

Meer berichten