In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester

Burgemeester, op vrijdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Alleen dit keer zonder kranslegging door gemeente Doetinchem op de Joodse begraafplaats. Veel inwoners, vooral van de oudere generaties, hebben daar grote moeite mee. Hoe is dit te verklaren?
"Hier heb ik geen goede verklaring voor. Het herdenken op 4 mei is een groot goed. Het is een traditie in Doetinchem om dan een krans te leggen bij het monument op de Joodse begraafplaats. Dat zouden we ook graag doen."

Er is schijnbaar sprake van een verschil van mening over een zakelijke kwestie. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een emotionele. Kunt u helpen om deze discussie uit het slop te halen?
"Vorige week hebben wij dat nogmaals geprobeerd. Wij kregen opnieuw te horen dat wij niet meer welkom zijn op de Joodse begraafplaats. Dan houdt het op. Wij hebben onze hand uitgestoken, maar die is niet aangenomen."

Hoe is dit conflict ontstaan?
"Enige jaren geleden heeft het bestuur van de Joodse begraafplaats ons gevraagd het beheer daarvan over te nemen. Normaal doen we dat niet. Of het nu een rooms-katholieke of een protestantse begraafplaats is; in principe blijft de eigenaar daar verantwoordelijk voor. Het gaat hier echter om een speciaal geval. Het bestuur bestaat nog maar uit twee leden en de Joodse gemeenschap in Doetinchem telt nog maar een handvol mensen. Om een antwoord te kunnen geven, hebben wij inzicht gevraagd in de financiën. Dat hebben wij onvoldoende gekregen. Vanuit het bestuur is de suggestie gewekt dat wij inzicht wilden in persoonsgegevens. Dat was en is helemaal niet aan de orde."

Is er een kans dat wij u misschien toch nog op de Joodse begraafplaats zien op 4 mei?
"Ik snap niet waar de wrok vandaan komt. Niet van onze kant. Wat ons betreft staat de deur nog steeds open. Ik snap de zorg van de stichting voor de toekomst van de begraafplaats en ook het belang en bijzondere karakter daarvan. Maar voordat je kunt beoordelen of je daar als gemeente een rol in hebt, moet je inzicht hebben in de situatie. In die zin is het een zakelijk geschil. Het feit dat wij nu niet welkom zijn bij de herdenking, raakt echter de hele gemeenschap. Dat vind ik jammer, maar meer doen dan wat wij tot nu toe gedaan hebben is niet mogelijk. Ik hoop dat het nog een keer goed komt."

Meer berichten